Oferty pracy, praktyk i staży

W niniejszej sekcji zamieszczane są oferty pracy, staży, praktyk oraz szkoleń przesyłane do Biura Karier WSZ E z różnych instytucji i firm. Osoby zainteresowane daną ofertą proszone są o bezpośredni kontakt z daną instytucją.

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy z instytucjami, których oferty dostępne są na niniejszej stronie.

Kontakt do koordynatora ds. praktykdziekanat@edukacja.wroc.pl