Katedry

Katedra Informatyki i Metod Ilościowych

Katedra Informatyki i Metod Ilościowych

Prace badawcze prowadzone przez pracowników Katedry: Zastosowania technik jonowych do modyfikacji właściwości ciał stałych, Analiza stopnia złożoności struktury organizacyjnej z wykorzystaniem rachunku fraktalnego, Równoległe algorytmy metaheurystyczne, Metodologia statystyczna w badaniach jakościowych.

Zobacz
Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania

Katedra prowadzi badania naukowe zespołowe i indywidualne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji samorządowych. W tym zakresie pracownicy Katedry współpracują z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi.

Zobacz