Katedra Informatyki i Metod Ilościowych

Na kierunku informatyki, w ramach 3,5 letniej edukacji realizowane są dwie specjalności:

- systemy i sieci komputerowe,
- grafika komputerowa.

Kadra naukowo-dydaktyczna katedry Informatyki i Metod Ilościowych poprzez udostępnianie i przykazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentom, na możliwie najwyższym poziomie, dba o wykształcenie przyszłych inżynierów gotowych do podjęcia życia zawodowego od razu po studiach. Zwracamy uwagę przede wszystkim na zagadnienia praktyczne.

Zapraszamy do korzystania z szerszych informacji dotyczących kierunku informatyka, dostępnych pod adresem: https://ki.wszedukacja.pl/ gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje związane z katedrą.

Witryna katedry informatyki poświęcona jest wyłącznie osiągnieciom studentów, prezentacji ich prac, przekazania informacji o instytucjach i firmach, z którymi katedra współpracuje lub ma kontakty oraz informacji o realizowanych przez studentów projektach. Witryna udostępnia niezbędne materiały do pobrania, które ułatwiają proces edukacji w ramach elastycznego programu studiów dopasowywanego do aktualnych potrzeb i trendów.