Misja Uczelni

MISJA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA „EDUKACJA” WE WROCŁAWIU

Wyższa Szkoła Zarządzania „EDUKACJA” kieruje się ideą uczelni otwartej, w której każdy znajdzie dla siebie warunki do rozwoju i twórczej pracy. Misją uczelni jest wyposażanie absolwentów w kluczowe kompetencje umożliwiające osiąganie sukcesów w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy oraz dążenie do bycia wiodącą uczelnią o profilu praktycznym wśród niepublicznych szkół wyższych w Polsce.
Studentom stwarzamy szansę rozwoju i sukcesu zawodowego. Pracodawcom przygotowujemy rzetelnie wykształconych i społecznie odpowiedzialnych pracowników. Nasza misję edukacyjna oparta jest na wartościach takich jak:

  • wartości humanistycznych – umiejętności komunikowania się, pracy zespołowej, kierowania, motywowania i kreowania stosunków społecznych w najlepszym tego słowa znaczeniu;
  • wartości technicznych – wykorzystania mistrzowskich metod i środków do ich zastosowania w działalności organizacji i instytucji;
  • wartości kreatywnych – nieodzownych cech każdego pracownika w nowoczesnym świecie pracy.