Polityka jakości kształcenia

POLITYKA JAKOŚCI

WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZADZANIA „EDUKACJA” WE WROCŁAWIU

NAUKA – PRACA – RODZINA – OJCZYZNA

 

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, będąca niepubliczną uczelnią wyższą o profilu praktycznym, służy gospodarce narodowej i społeczeństwu poprzez kształcenie studentów i rozwój kadr. Dążymy do tego, aby absolwenci naszej uczelni byli ludźmi kompetentnymi i kreatywnymi zawodowo oraz otwartymi na dialog i wrażliwymi na potrzeby drugiego człowieka. W swojej działalności Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu kieruje się zasadami wolności nauczania i poszanowaniem praw chroniących własność intelektualną oraz najlepszymi tradycjami akademickimi.
Celem głównym Polityki jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia na potrzeby interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zapewnia jakość świadczonych usług edukacyjnych. Jest to możliwe dzięki:

  • sprawnemu zarządzaniu oraz przestrzeganiu ustalonych procedur, przepisów prawa
    i regulacji wewnętrznych w ramach systemu zapewnienia i doskonalenia jakości uczenia;
  • stałemu doskonaleniu jakości programów i procesu kształcenia;
  • wysoko kwalifikowanej kadrze dydaktycznej, zaangażowanej i otwartej na nowe wyzwania; będącej praktykami zaangażowanymi w rozwój swoich kompetencji.
  • stosowaniu skutecznych i nowoczesnych metod oraz środków dydaktycznych;
  • zapewnieniu i utrzymywaniu odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej, laboratoryjnej i kadrowej dla realizacji prowadzonych kierunków studiów, studiów podyplomowych .

Działając na podstawie ustalonych i kontrolowanych procedur jakości, wspieramy naszych studentów w osiąganiu opisanych dla poszczególnych kierunków studiów efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nieustannie doskonalimy jakość naszej pracy dążąc do spełniania nie tylko aktualnych oczekiwań
i aspiracji studentów, ale także wychodząc naprzeciw ich przyszłym potrzebom zawodowym. Tworzymy naszym studentom warunki do uczenia się w przyjaznej atmosferze, pełnej życzliwości i wsparcia. Umożliwiamy im realizowanie się w różnych formach aktywności poznawczej i społecznej.

Władze Uczelni deklarują, że dokładają wszelkich starań i zapewniają środki, aby realizować politykę jakości w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.