Czwarty kierunek rozwoju

4. Optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Uczelnią.

CELE STRATEGICZNE

  1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników dydaktycznych poprzez różne formy szkoleń, kursów ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji dydaktycznych i cyfrowych.
  2. Doskonalenie funkcjonowania struktur administracji i jednostek obsługujących procesy dydaktyczne poprzez cykliczne szkolenia.
  3. Ciągłe usprawnianie pracy dziekanatów i jednostek administracyjnych, w tym poprzez ich informatyzację (E-dziekanat, system E-sylabus itp.)
  4. Ciągłe unowocześnianie sieci informatycznej oraz zwiększanie jej bezpieczeństwa pod kątem potrzeb związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem struktur administracyjno-zarządzających.
  5. Rozbudowa i modernizacja bazy materialnej niezbędnej do prowadzenia działalności edukacyjnej i zarządzania Uczelnią.
  6. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk w zarządzaniu Uczelnią opartych na uniwersalnych wartościach.