Trzeci kierunek rozwoju

3. Rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

CELE STRATEGICZNE

  1. Stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy naukowej i dydaktycznej z wybranymi Uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
  2. Rozwój różnych form współpracy Uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym, samorządem terytorialnym, biznesem, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, a także mediami i organami opiniotwórczymi na Dolnym Śląsku.
  3. Zwiększenie udziału Uczelni w różnego rodzaju przedsięwzięciach służących zrównoważonemu rozwojowi regionu i poprawie jakości życia mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska poprzez ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przedsiębiorczości, Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Związkiem Pracodawców Dolnego Śląska, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, Wrocławską Izbą Gospodarczą, Business Centre Club, Wrocławską Radą Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami.
  4. Rozwijanie związków Uczelni z absolwentami.