Wizja rozwoju Uczelni

Założyciel, władze uczelni oraz wszyscy pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania „EDUKACJA” we Wrocławiu zmierzają do przeobrażenia Uczelni w europejską jednostkę edukacyjno-badawczą, współpracującą ściśle z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym, podejmującą działania dla zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą w swoim działaniu wysokie standardy etyczne, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na kontakty z innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą.