Założyciel Uczelni

Założycielem Uczelni jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o.o. działający od 1993r. na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 15.06.1993r.

Doświadczenie pedagogiczne Założycieli ma ważny wpływ na  kompetentne zarządzanie oraz realizację misji szkoły wyższej. Szczególnie konstruktywna współpraca pedagogów – Założycieli i kadry nauczającej – owocuje wzorowymi stosunkami społecznymi i dynamicznym rozwojem Uczelni.

Ośrodek rozpoczynał działalność od kursów. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” rozpoczęła działalność na  podstawie zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych dnia 23.07.1997 r. (Nr DNS 1-0145/245/1/97).

Uchwała w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Wyższe Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu