Dziekan

Dr inż. Jarosław Wąsiński – Dziekan Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja.

Wydział Zarządzania we Wrocławiu

Dr inż. Jarosław Wąsiński – Dziekan Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja.

  • 07.2008r. – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów  – uzyskany stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
  • 02.2013r.  do 02.2016r. – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w WSZ „Edukacja” we Wrocławiu
  • 11.2003 – nadal – Współwłaściciel jednostki audytującej /wdrożeniowej P. i J. Quality –systemy zarządzania w przedsiębiorstwach, uczelniach, laboratoriach, restrukturyzacje przedsiębiorstw, projekty technologiczne.
  • Auditor/ekspert w zakresie certyfikacji systemów jakości na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001oraz systemów bezpieczeństwa żywności PCC Sp. z o.o. we Wrocławiu
  • 11.2005 – nadal – Pełnomocnik Rektora ds. SZJ Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • 12.2013 – nadal – Audytor/ Szkoleniowiec w zagranicznej jednostce certyfikacyjnej.
  • Aktualne zainteresowania badawczeTechnologie informacyjne i komunikacyjne w systemach zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, Restrukturyzacje zakładów przemysłowych