Dziekan

Dr inż. Jarosław Wąsiński – Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja.

 

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Nauczyciel akademicki pracujący w WSZ Edukacja od 2011 roku.
Współwłaściciel firmy wdrożeniowej obecnej na rynku od 2003 roku zajmującej się  systemami zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, restrukturyzacjami zakładów przemysłowych przy uwzględnieniu nowych technologii lub metod zarządzania oraz projektami technologicznymi.
Aktywny audytor systemów zarządzania pracujący na zlecenie jednostek certyfikacyjnych od 2003 roku.