Rektor


mgr inż. Ewa Pańka
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Od początku kariery zawodowej związana z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

W okresie swojej pracy zajmowała stanowisko Kierownika Studiów Podyplomowych. Brała udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, na których prezentowała swoje osiągnięcia naukowe, czego efektem były publikacje. Stale podnosząc swoje kwalifikacje ukończyła studia podyplomowe między innymi: Zarządzanie oświatą z zastosowaniem narzędzi coachingowych, Zarządzanie i marketing, Doradca zawodowy, Coaching- ACSTH.

Jest osobą otwartą na nowe idee . Stąd ciągła chęć zdobywania wiedzy i poszerzania swoich horyzontów.