Rektor

dr Małgorzata Kwiedorowicz – Andrzejewska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki. W roku 1998 obroniła rozprawę doktorską i uzyskała tytuł doktora w zakresie nauk ekonomicznych. Od początku kariery zawodowej związana z obecnym Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydziałem Zarządzania Informatyki i Finansów. Od 1999 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością.

W działalności naukowo – dydaktycznej zajmuje się problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw, inwestycji bezpośrednich, zarządzania kapitałem obrotowym. Szczególne zainteresowania skupione są na planowaniu finansowym, ocenie efektywności inwestycji, bieżącym zarządzaniu finansami.
W okresie swojej pracy była promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich.
Brała udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, na których prezentowała swoje osiągnięcia naukowe, czego efektem były publikacje. Jest współautorem kilku monografii.
Od roku 2009 współpracuje z WSZ Edukacja we Wrocławiu gdzie prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz seminaria.
Od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania kapitałem obrotowym, ekonomii menedżerskiej, obsługi programów finansowo – księgowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Jestem osobą energiczną. Stąd ciągła chęć aktywności sportowej. Lubię podróże, szczególnie poznawanie nowych ludzi i ich obyczajów.