Informatyka

Informatyka

Administrator Systemów Teleinformatycznych

Specjalność Administrator Systemów Teleinformatycznych jest odpowiedzią na oczekiwania rynku dotyczące specjalistów z zakresu analizy, projektowania oraz wdrażania rozwiązań informatycznych w organach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Specjalność kształci specjalistów, którzy będą wykorzystywali współczesne narzędzia informatyczne do obsługi i budowy szerokiej klasy informatycznych i teleinformatycznych systemów zarządzania. Kształcenie uzupełnia się zagadnieniami bezpieczeństwa systemów informatycznych, wykorzystania narzędzi informatycznych w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych oraz zarządzania informacją. W toku studiów realizowane są przedmioty przygotowujące do egzaminów certyfikowanych CISCO CCNA oraz Microsoft MCSA.

Cyberbezpieczeństwo

Specjalność Cyberbezpieczeństwo gwarantuje wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz ochrony danych. Studenci nabywają umiejętności z zakresu przeprowadzania oceny ryzyka IT, audytowania zasobów IT
w przedsiębiorstwie, projektowania i oceny rozwiązań z zakresu architektury bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wiedza oraz umiejętności uzyskane w ramach niniejszej specjalności umożliwiają jego absolwentowi branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji związanym m.in. z audytowaniem systemów, sieci i danych pod kątem bezpieczeństwa, jak również analizą zagrożeń oraz naruszeń w systemach informatycznych. Specjalność ta odpowiada na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na specjalistów tej branży na całym świecie przygotowując kandydatów do uzyskania cenionych kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiający im podjęcie pierwszej pracy w tym zawodzie.

Programowanie z elementami Grafiki Komputerowej

Specjalność ta powstała z połączenia dwóch: Programowania oraz Grafiki Komputerowej.

Specjalność Programowanie została opracowana przy współudziale pracodawców z branży IT. Specjalność przygotowuje do projektowania i tworzenia aplikacji komputerowych z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi programistycznych oraz aktualnie stosowanych języków programowania. Studia dostarczają praktycznych umiejętności, umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach związanych z analizą, projektowaniem, programowaniem oraz testowaniem systemów informatycznych, pozwalając na zdobycie wiedzy o całym cyklu produkcji oprogramowania. Pracodawcy obecnie mocno podkreślają to, że potrzebują programistów, który posiadają dobrze rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i chęć dalszego rozwoju w wybranej technologii / języku programowania. Atutem specjalności są wykładowcy z wiodących firm programistycznych z regionu.

Interesujesz się Grafiką Komputerową i chcesz korzystać z najnowszego sprzętu do jej obróbki? Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, nowoczesne laboratorium i sprzęt komputerowy do obróbki grafiki 2D i 3D zakupiony w ramach projektu kierunków zamawianych znacznie ułatwią Ci naukę. Studia nauczą Cię jak efektywnie zastosować nowoczesne technologie w zakresie grafiki komputerowej, artystycznej i animacji oraz elastycznie dostosować się do zmian rynkowych. A ponadto będziesz miał niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wielu dodatkowych warsztatach biznesowych i językowych. Specjalność umożliwi Ci zdobycie pracy w takich obszarach jak: projektowanie multimedialnych stron www, tworzenie materiałów DTP przeznaczonych do druku, projektowanie identyfikacji wizualnej marki, wykonywanie fotografii, generowanie grafiki 3D jako wizualizacji architektury lub produktów.

- Swoją przyszłość wiążę z grafiką komputerową, szczególnie z projektowaniem identyfikacji wizualnej marki. Dlatego wybrałam kierunek dofinansowany Grafika Komputerowa. Szczerze mówiąc, jestem zadowolona zarówno z jakości kształcenia jak również wysokiego stypendium, które udało mi się uzyskać za dobre wyniki w nauce – Małgorzata Nowak, studentka II roku WSZ „Edukacja”.

- Oprócz mojej zwariowanej grupy, dzięki której nigdy nie jest nudno, najbardziej podobały mi się zajęcia na tabletach, na których mogliśmy tworzyć własne kreacje istniejących dzieł sztuki. Na takich zajęciach można pofantazjować, nadając nowy wygląd słonecznikom Van Gogha czy nowy uśmiech Mona Lisie. To naprawdę fajna sprawa, choć na początku trudno było się do nich przyzwyczaić, w końcu zamiast myszki ma się rysik – Olga Laskowska, II rok Informatyki na WSZ „Edukacja”.

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

U podstaw utworzenia kierunku Informatyka leży wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z dynamicznie rozwijającej się branży IT o interdyscyplinarnych umiejętnościach.

Na kierunku Informatyka studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki stosowanej i używanej w szeroko rozumianej branży IT. Studia o profilu praktycznym dostarczą absolwentom możliwości nabywania umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych.
Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżynier i mają na celu przygotowanie Studenta do podjęcia pracy zawodowej. Program oraz treści programowe ułożono w taki sposób, aby zapewnić wymagania profilu praktycznego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy zdefiniowano specjalności:

 • Administrator Systemów Teleinformatycznych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Programowanie z elementami Grafiki Komputerowej

Informatyka

Firmy, które zatrudniają specjalistów IT we Wrocławiu:

Atos, Nokia Siemens Network, Capgemini, Tieto, Credit Agricole, Credit Suisse, Rec Global, Volvo IT, SMT Software, Sii, IBM, Techland

9500 zł

brutto

wynosi mediana wynagrodzeń w branży IT na Dolnym Śląsku. To niewiele mniej, niż zarabiają specjaliści w Warszawie.

Płatność za rok Płatność za semestr Płatność na raty
Studenci rozpoczynający studia
od roku akademickiego 2022/2023
I rok 5262 zł
II rok 6924 zł
III rok 6924 zł
IV rok 3364 zł
I semestr 1800 zł
II semestr 3462 zł
III semestr 3462 zł
IV semestr 3462 zł
V semestr 3462 zł
VI semestr 3462 zł
VII semestr 3364 zł
I semestr 300 zł x 6
II semestr 578 zł x 6
III semestr 578 zł x 6
IV semestr 578 zł x 6
V semestr 578 zł x 6
VI semestr 578 zł x 6
VII semestr 841 zł x 4

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji (tj. do 30.09.2022 r.) zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Do 30 września opłata wpisowa wynosi 0 zł!

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10% na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmioty podstawowe

 • Algorytmy i struktury danych
 • Aplikacje webowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Język angielski
 • Komunikacja interpersonalna i kompetencje społeczne
 • Kształtowanie kompetencji zawodowych
 • Podstawy programowania
 • Podstawy sieci
 • Podstawy systemów operacyjnych
 • Podstawy systemów serwerowych
 • Podstawy typografii i składu komputerowego
 • Projektowanie systemów baz danych
 • Systemy operacyjne
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
 • Wstęp do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • Zaawansowane sieci komputerowe
 • Zaawansowane techniki edycyjne
 • Zagrożenie terroryzmem – problemy polityczne i społeczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Przedmioty specjalizacyjne

Administrator Systemów Komputerowych

 • Bezpieczeństwo sieci i systemu operacyjnego

 • Klastrowanie usług
 • MTA Security – certyfikat
 • Planowanie i wdrażanie usług pocztowych na bazie MS EXCHANGE
 • Polityka QoS w systemach serwerowych
 • Techniki wysokiej dostępności w serwerach bazodanowych
 • Wstęp do platformy aplikacji webowych SHAREPOIN
 • Wstęp do wirtualizacji serwerowej
 • Zaawansowana wirtualizacja serwerowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku produkcyjnym
 • Zarządzanie środowiskiem produkcyjnym WINDOWS SERVER

Administrator Systemów Teleinformatycznych

 • Diagnozowanie problemów w środowisku sieciowym
 • Łączenie urządzeń sieciowych Cisco – certyfikat ICND1
 • Podstawy routingu
 • Podstawy switchingu
 • Podstawy technologii VoIP
 • Polityka dostępności usług w środowisku sieciowym Qos
 • Wstęp do łączenia urządzeń sieciowych Cisco
 • Zaawansowane diagnozowanie problemów w środowisku sieciowym
 • Zaawansowane łączenie urządzeń sieciowych Cisco cz.1
 • Zaawansowane łączenie urządzeń sieciowych Cisco cz.2
 • Zaawansowany routing
 • Zaawansowany switching

Cyberbezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo cybernetyczne

 • Dokumentacja akredytacyjna systemów teleinformatycznych
 • OSSTMM cz.1
 • OSSTMM cz.2
 • Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Testy penetracyjne
 • Wstęp do systemów UNIX na bazie KALI LINUX
 • Zaawansowane bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Zaawansowane użytkowanie KALI LINUX

Przedmioty kierunkowe

 • Filozofia
 • Bazy danych
 • Systemy wbudowane
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • Ochrona danych osobowych
 • Podstawy programowania
 • Algorytmy i struktury danych
 • Systemy wbudowane
 • Architektura systemów komputerowych
 • Grafika, komunikacja człowiek-komputer
 • Systemy operacyjne
 • Technologie sieciowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja
  + przedmioty do wyboru

Grafika Komputerowa

 • Adobe After Effects od podstaw
 • Adobe InDesign od podstaw
 • Adobe Photoshop dla projektantów
 • HTML dla zaawansowanych
 • HTML przy projektowaniu stron
 • Proces projektowania UX/UI
 • Psychologia użytkownika w UX/UI
 • Techniki edycyjne Adobe Photoshop
 • Tworzenie prototypów za pomocą oprogramowania Adobe XD
 • Wstęp do Adobe Photoshop
 • Wstęp do HTML
 • Wstęp do UX/UI

Programowanie

 • C++ II – certyfikat C++ Association
 • C++ III
 • C++ IV – certyfikat C++ Professional
 • Java Script
 • Java Script II
 • Podstawy programowania C++
 • Podstawy programowania Python
 • Programowanie stron internetowych
 • Programowanie w aplikacjach webowych
 • Python II – certyfikat Python ENTRY
 • Python III
 • Python IV – certyfikat Phyton Associative

Administrator Systemów Teleinformatycznych

Specjalność Administrator Systemów Teleinformatycznych jest odpowiedzią na oczekiwania rynku dotyczące specjalistów z zakresu analizy, projektowania oraz wdrażania rozwiązań informatycznych w organach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Specjalność kształci specjalistów, którzy będą wykorzystywali współczesne narzędzia informatyczne do obsługi i budowy szerokiej klasy informatycznych i teleinformatycznych systemów zarządzania. Kształcenie uzupełnia się zagadnieniami bezpieczeństwa systemów informatycznych, wykorzystania narzędzi informatycznych w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych oraz zarządzania informacją. W toku studiów realizowane są przedmioty przygotowujące do egzaminów certyfikowanych CISCO CCNA oraz Microsoft MCSA.

Cyberbezpieczeństwo

Specjalność Cyberbezpieczeństwo gwarantuje wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz ochrony danych. Studenci nabywają umiejętności z zakresu przeprowadzania oceny ryzyka IT, audytowania zasobów IT
w przedsiębiorstwie, projektowania i oceny rozwiązań z zakresu architektury bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wiedza oraz umiejętności uzyskane w ramach niniejszej specjalności umożliwiają jego absolwentowi branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji związanym m.in. z audytowaniem systemów, sieci i danych pod kątem bezpieczeństwa, jak również analizą zagrożeń oraz naruszeń w systemach informatycznych. Specjalność ta odpowiada na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na specjalistów tej branży na całym świecie przygotowując kandydatów do uzyskania cenionych kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiający im podjęcie pierwszej pracy w tym zawodzie.

Programowanie z elementami Grafiki Komputerowej

Specjalność ta powstała z połączenia dwóch: Programowania oraz Grafiki Komputerowej.

Specjalność Programowanie została opracowana przy współudziale pracodawców z branży IT. Specjalność przygotowuje do projektowania i tworzenia aplikacji komputerowych z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi programistycznych oraz aktualnie stosowanych języków programowania. Studia dostarczają praktycznych umiejętności, umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach związanych z analizą, projektowaniem, programowaniem oraz testowaniem systemów informatycznych, pozwalając na zdobycie wiedzy o całym cyklu produkcji oprogramowania. Pracodawcy obecnie mocno podkreślają to, że potrzebują programistów, który posiadają dobrze rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i chęć dalszego rozwoju w wybranej technologii / języku programowania. Atutem specjalności są wykładowcy z wiodących firm programistycznych z regionu.

Interesujesz się Grafiką Komputerową i chcesz korzystać z najnowszego sprzętu do jej obróbki? Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, nowoczesne laboratorium i sprzęt komputerowy do obróbki grafiki 2D i 3D zakupiony w ramach projektu kierunków zamawianych znacznie ułatwią Ci naukę. Studia nauczą Cię jak efektywnie zastosować nowoczesne technologie w zakresie grafiki komputerowej, artystycznej i animacji oraz elastycznie dostosować się do zmian rynkowych. A ponadto będziesz miał niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wielu dodatkowych warsztatach biznesowych i językowych. Specjalność umożliwi Ci zdobycie pracy w takich obszarach jak: projektowanie multimedialnych stron www, tworzenie materiałów DTP przeznaczonych do druku, projektowanie identyfikacji wizualnej marki, wykonywanie fotografii, generowanie grafiki 3D jako wizualizacji architektury lub produktów.

- Swoją przyszłość wiążę z grafiką komputerową, szczególnie z projektowaniem identyfikacji wizualnej marki. Dlatego wybrałam kierunek dofinansowany Grafika Komputerowa. Szczerze mówiąc, jestem zadowolona zarówno z jakości kształcenia jak również wysokiego stypendium, które udało mi się uzyskać za dobre wyniki w nauce – Małgorzata Nowak, studentka II roku WSZ „Edukacja”.

- Oprócz mojej zwariowanej grupy, dzięki której nigdy nie jest nudno, najbardziej podobały mi się zajęcia na tabletach, na których mogliśmy tworzyć własne kreacje istniejących dzieł sztuki. Na takich zajęciach można pofantazjować, nadając nowy wygląd słonecznikom Van Gogha czy nowy uśmiech Mona Lisie. To naprawdę fajna sprawa, choć na początku trudno było się do nich przyzwyczaić, w końcu zamiast myszki ma się rysik – Olga Laskowska, II rok Informatyki na WSZ „Edukacja”.

Chcesz rozpocząć studia?
Zarejestruj się online na kierunku:
Informatyka
Studia I stopnia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz informacji i pomocy?
Skorzystaj z formularza, odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.