Zarządzanie

Zarządzanie

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu. W Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” czekają na ciebie wykładowcy, którzy od podszewki znają świat przedsiębiorczości i wskażą ci najlepsze kierunki rozwoju.

Od początku istnienia naszej uczelni kładziemy nacisk na najlepszą kadrę, zatrudniając wykładowców zarządzania z doświadczeniem na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach. Zarządzanie to flagowy kierunek WSZ „Edukacja”, poza studiami licencjackimi i magisterskimi, oferujemy też szeroką gamę studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem. W czasie studiów poznasz podstawy ekonomii, zasady działania przedsiębiorstw, nowoczesne techniki zarządzania i kierowania zespołem, dowiesz się, jak przeprowadzić badania rynkowe. Poznasz również skuteczne techniki negocjacyjne.

W ramach kierunku możesz wybrać jedną z pięciu specjalności:

 • Audyt Wewnętrzny w Firmie

 • Finanse i Rachunkowość w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (wcześniej: Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach)
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Marketing i social media

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od ponad 20 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, Finanse rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Audyt wewnętrzny w firmie, Marketing i social media.

7950 zł

brutto

to mediana zarobków kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6930 zł

brutto

dla kierownika projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu. W Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” czekają na ciebie wykładowcy, którzy od podszewki znają świat przedsiębiorczości i wskażą ci najlepsze kierunki rozwoju.

Od początku istnienia naszej uczelni kładziemy nacisk na najlepszą kadrę, zatrudniając wykładowców zarządzania z doświadczeniem na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach. Zarządzanie to flagowy kierunek WSZ „Edukacja”, poza studiami licencjackimi i magisterskimi, oferujemy też szeroką gamę studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem. W czasie studiów poznasz podstawy ekonomii, zasady działania przedsiębiorstw, nowoczesne techniki zarządzania i kierowania zespołem, dowiesz się, jak przeprowadzić badania rynkowe. Poznasz również skuteczne techniki negocjacyjne.

W ramach kierunku możesz wybrać jedną z pięciu specjalności:

 • Audyt Wewnętrzny w Firmie

 • Finanse i Rachunkowość w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (wcześniej: Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach)
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Marketing i social media

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od ponad 20 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, Finanse rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Audyt wewnętrzny w firmie, Marketing i social media.

7950 zł

brutto

to mediana zarobków kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6930 zł

brutto

dla kierownika projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Płatność za rok Płatność za semestr Płatność na raty
Studenci rozpoczynający studia
od roku akademickiego 2022/2023
I rok 4590 zł
II rok 5580 zł
III rok 5490 zł
I semestr 1800 zł
II semestr 2790 zł
III semestr 2790 zł
IV semestr 2790 zł
V semestr 3660 zł
VI semestr 1830 zł
I semestr 300 zł x 6
II semestr 465 zł x 6
III semestr 465 zł x 6
IV semestr 465 zł x 6
V semestr 610 zł x 6
VI semestr 610 zł x 3

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji (tj. do 30.09.2022 r.) zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Do 30 września opłata wpisowa wynosi 0 zł!

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10% na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Program zniżkowy „W Grupie taniej”

W ramach Grupy Edukacja, do której należy nasza uczelnia został wprowadzony program zniżkowy „W Grupie taniej” obejmujący 3 rodzaje zniżek dla naszych klientów. Szczegóły są dostępne na stronie: https://grupaedukacja.com/program-znizkowy-w-grupie-taniej/

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmioty podstawowe

  • Podstawy zarządzania
  • Mikroekonomia
  • Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
  • Podstawy prawa
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Nauka o organizacji
  • Statystyka opisowa
  • Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki

Przedmioty kierunkowe

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Marketing
  • Badania marketingowe
  • Rachunkowość finansowa
  • Informatyka w zarządzaniu
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Analiza ekonomiczna
  • Nauka o przedsiębiorstwie
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Wizerunek medialny firmy – instytucji
  • Praktyka zawodowa

+ przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Psychologie Zarządzania
 • Organizacja służby personalnej w firmie
 • Systemy wynagradzania
 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
 • Psychologia radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy
 • Zarządzanie konfliktem w pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

 • Ewidencje, rozliczenia i sprawozdawczość podatkowa (KPiR)
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Budżetowanie kapitałów
 • Budżetowanie kapitałów
 • Ocena kondycji finansowej firmy

AUDYT WEWNĘTRZNY W FIRMIE

 • Audyt systemów zarządzania
 • Kontrola zarządcza
 • MSSF (Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej)
 • Budżetowanie kapitałów
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Raportowanie

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Źródła finasowania działalności gospodarczej
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie kosztami i wynikami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie płynnością finansową firmy
 • Kontrola menadżerska

MARKETING I SOCIAL MEDIA

 • E-komunikacja i social media
 • E-public relations
 • Kreatywność w reklamie
 • Kreowanie marki
 • Marketing internetowy i mobilny
 • Relacje z mediami

W ramach kierunku możesz wybrać jedną ze specjalizacji:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Audyt wewnętrzny w firmie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Marketing i social media

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu w warunkach zmian, ryzyka, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i różnic kulturowych. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. Hr, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Finanse i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, na czym polega rachunkowości finansowa, bankowa, ubezpieczeniowa, budżetowa oraz zarządcza. Poznasz tajniki inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Nauczysz się przeprowadzania analizy działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także metod oceny kondycji finansowej podmiotów prywatnych i publicznych, obowiązujących podstaw prawnych oraz obciążeń podatkowych i sposobów pozyskiwania kredytów oraz gwarancji bankowych. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurze rachunkowym, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za kształtowanie polityki finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Audyt wewnętrzny w firmie

Jak skutecznie i efektywnie przygotować się i przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności audyt wewnętrzny w firmie. W czasie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego oraz rachunkowości zarządczej. Poznasz podstawy prawne funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, unormowania prawne w zakresie audytu oraz krajowe i międzynarodowe standardy audytu. Dowiesz się jak wykorzystać narzędzia informatyczne wspierające audyt. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przede wszystkim jednostkach sektora finansów publicznych , dużych korporacjach międzynarodowych i polskich oraz firmach doradczych. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie audytu wewnętrznego i rachunkowości zarządczej. Możesz współuczestniczyć w opracowywaniu rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych przy wprowadzaniu procedur audytowych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zysku. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Marketing i social media

Marketing i social media to obecnie jedno z najważniejszych narzędzi promocji i kształtowania wizerunku, jak też skuteczny kanał transmisji treści marketingowych obejmuje szereg narzędzi oraz metodyk poruszania się w mediach społecznościowych, których celem jest zbudowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunki marki w sieci. Absolwenci po ukończeniu specjalności: Marketing i social media będą posiadali wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwolą na skuteczne wdrażanie projektów marketingowych przy pomocy social media lub w social mediach. Opanują zasady zarządzania projektami marketingowymi oraz komunikacji w mediach społecznościowych, poznają zasady analizy konkurencji, badań marketingowych i podstaw prawa prasowego.

Chcesz rozpocząć studia?
Zarejestruj się online na kierunku:
Zarządzanie
Studia I stopnia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz informacji i pomocy?
Skorzystaj z formularza, odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.