Zarządzanie

Zarządzanie

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu. W Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” czekają na ciebie wykładowcy, którzy od podszewki znają świat przedsiębiorczości i wskażą ci najlepsze kierunki rozwoju.

Od początku istnienia naszej uczelni kładziemy nacisk na najlepszą kadrę, zatrudniając wykładowców zarządzania z doświadczeniem na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach. Zarządzanie to flagowy kierunek WSZ „Edukacja”, poza studiami licencjackimi i magisterskimi, oferujemy też szeroką gamę studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem. W czasie studiów poznasz podstawy ekonomii, zasady działania przedsiębiorstw, nowoczesne techniki zarządzania i kierowania zespołem, dowiesz się, jak przeprowadzić badania rynkowe. Poznasz również skuteczne techniki negocjacyjne.

W ramach kierunku możesz wybrać jedną z pięciu specjalności:

 • Marketing i Social Media

 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od ponad 20 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Audyt wewnętrzny w firmie, Marketing i social media.

7950 zł

brutto

to mediana zarobków kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6930 zł

brutto

dla kierownika projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu. W Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” czekają na ciebie wykładowcy, którzy od podszewki znają świat przedsiębiorczości i wskażą ci najlepsze kierunki rozwoju.

Od początku istnienia naszej uczelni kładziemy nacisk na najlepszą kadrę, zatrudniając wykładowców zarządzania z doświadczeniem na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach. Zarządzanie to flagowy kierunek WSZ „Edukacja”, poza studiami licencjackimi i magisterskimi, oferujemy też szeroką gamę studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem. W czasie studiów poznasz podstawy ekonomii, zasady działania przedsiębiorstw, nowoczesne techniki zarządzania i kierowania zespołem, dowiesz się, jak przeprowadzić badania rynkowe. Poznasz również skuteczne techniki negocjacyjne.

W ramach kierunku możesz wybrać jedną z pięciu specjalności:

 • Marketing i Social Media

 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od ponad 20 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Audyt wewnętrzny w firmie, Marketing i social media.

7950 zł

brutto

to mediana zarobków kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6930 zł

brutto

dla kierownika projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Płatność za rok Płatność za semestr Płatność na raty
Studenci rozpoczynający studia
od roku akademickiego 2023/2024
I rok 4890 zł
II rok 5580 zł
III rok 5490 zł
I semestr 2100 zł
II semestr 2790 zł
III semestr 2790 zł
IV semestr 2790 zł
V semestr 3660 zł
VI semestr 1830 zł
I semestr 350 zł x 6
II semestr 465 zł x 6
III semestr 465 zł x 6
IV semestr 465 zł x 6
V semestr 610 zł x 6
VI semestr 610 zł x 3

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji (tj. do 30.09.2022 r.) zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Do 30 września opłata wpisowa wynosi 0 zł!

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10% na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

W ramach kierunku możesz wybrać jedną ze specjalizacji:

 • Marketing i Social Media

 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu w warunkach zmian, ryzyka, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i różnic kulturowych. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. Hr, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, na czym polega rachunkowości finansowa, bankowa, ubezpieczeniowa, budżetowa oraz zarządcza. Poznasz tajniki inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Nauczysz się przeprowadzania analizy działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także metod oceny kondycji finansowej podmiotów prywatnych i publicznych, obowiązujących podstaw prawnych oraz obciążeń podatkowych i sposobów pozyskiwania kredytów oraz gwarancji bankowych. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurze rachunkowym, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za kształtowanie polityki finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zysku. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Marketing i social media

Marketing i social media to obecnie jedno z najważniejszych narzędzi promocji i kształtowania wizerunku, jak też skuteczny kanał transmisji treści marketingowych obejmuje szereg narzędzi oraz metodyk poruszania się w mediach społecznościowych, których celem jest zbudowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunki marki w sieci. Absolwenci po ukończeniu specjalności: Marketing i social media będą posiadali wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwolą na skuteczne wdrażanie projektów marketingowych przy pomocy social media lub w social mediach. Opanują zasady zarządzania projektami marketingowymi oraz komunikacji w mediach społecznościowych, poznają zasady analizy konkurencji, badań marketingowych i podstaw prawa prasowego.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwent o specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Dodatkowo po ukończeniu specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi absolwent jest teoretycznie i praktycznie przygotowany do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w zakresie zarządzania kadrami. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowania i wdrażania efektywnej strategii personalnej firmy, a także systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji pracowników oraz z zakresu wynagradzania pracowników oraz komunikacji wewnętrznej. Wyposażony jest w kompetencje zawodowe niezbędne dla pracowników działów personalnych, takie jak: zarządzanie procesami HR, zarządzanie zmianą oraz umiejętność budowania relacji, utrzymanie i zarządzanie relacjami. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowany do pracy:

- w dziale personalnym lub kadrowym firmy i instytucji,

- w agencji konsultingowej firmie headhunterskiej

-w  biurze pracy na stanowiskach: doradca ds. personalnych,

- jako  menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi

- jako specjalista ds. administracji personalnej

- jako specjalista ds. komunikacji wewnętrznej

- jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

- jako specjalista organizacji i zarządzania

- jako menadżer (kierownik) średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach

- w strukturach bezpieczeństwa państwa.

- jest przygotowany w stopniu podstawowym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach

Absolwent o specjalności Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych w przedmiocie funkcjonowania przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą oraz innych instytucji. Posiada umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i innymi, które mogą powstać na skutek sytuacji kryzysowych w jednostkach gospodarczych. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami innowacyjnymi (przedsięwzięciami) w organizacjach zarobkowych i administracyjnych. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Potrafi implementować nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczną w praktyce gospodarczej. Dodatkowo po ukończeniu specjalności Zarządzanie Finansami i Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach absolwent jest teoretycznie i praktycznie przygotowany Zna podstawy dekretacji operacji gospodarczych i ewidencji tych operacji na kontach księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych, kontrolowania wskaźników wykorzystywanych w analizie i ocenie sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa. Posiada znajomość obciążeń podatkowych spoczywających na podmiotach gospodarczych. Absolwent zna ponadto metody kwalifikacji kosztów jednostkowych i całkowitych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz możliwości ich wykorzystania w analizie rentowności i opłacalności podatkowej. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów dotyczących organizowania i zarządzania mikroprzedsiębiorstwami, w tym rozpoznawania i oceniania możliwości odniesienia sukcesu marketingowego i finansowego firmy oraz umiejętności posługiwania się technikami i metodami badania rynku oraz pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Absolwent specjalności  Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach jest przygotowany do pracy:

- w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania

-w charakterze  menadżera (kierownika) średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub w jednostkach nie prowadzących działalności gospodarczej np. fundacjach, stowarzyszeniach

- jako pracownik służb księgowych, controller

- jako specjalista ds. rachunkowości zarządczej.

- w każdym przedsiębiorstwie, w jednostkach sektora finansów publicznych

- w biurach rachunkowych

- w biurach doradztwa podatkowego

- w przedsiębiorstwach zajmujących się wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań na rynek

- -jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Audyt wewnętrzny w firmie 

Absolwent o specjalności Audyt Wewnętrzny w Firmie jest teoretycznie i praktycznie przygotowany do szerokiego wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu  audytu wewnętrznego jako narzędzia wspomagającego procesy zarządzania, zwłaszcza sprawowania funkcji kontrolnych. Jest przygotowany także do realizacji zadań w zakresie sprawowania  kontroli wewnętrznej. Absolwent posiada zatem wiedzę na temat różnych form organizacji gospodarczych i ich otoczenia, a także wiedzę z zakresu ustawy o finansach publicznych. Dysponuje także umiejętnościami w zakresie organizacji kontroli wewnętrznej a także procedur w zakresie sprawozdawczości oraz postępowania kontrolno-podatkowego. Nabyte w toku studiów kompetencje umożliwiają samodzielne opracowanie procedur audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej Absolwent jest przygotowany do podejmowania przedsięwzięć naukowo-badawczych, a także studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent specjalności Audyt wewnętrzny w firmie jest przygotowany do pracy:

- w jednostkach sektora finansów publicznych

- w zakładach opieki zdrowotnej

- w firmach zarobkowych takich jak produkcja, handel czy usługi.

Zarządzanie przedsiębiorstwem 

Absolwent o specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw. Posiada także  umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.. Absolwent jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Nabyte w toku studiów kompetencje umożliwiają swobodne poruszanie się w problematyce rynku kapitałowego, rynku pracy, rynku produktów oraz rynku zaopatrzenia, w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem jest przygotowany do pracy:

- w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania

- w charakterze menadżera (kierownika) średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub w strukturach bezpieczeństwa państwa

- w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania

- w charakterze menadżera/kierownika średniego szczebla – zarządzania w praktycznie wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw, w tym w szczególności w obszarach: zarządzania kadrami, logistyce, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania pracą, zarządzania jakością czy zarządzania projektami

- w instytucjach rządowych i jednostkach samorządu lokalnego lub terytorialnego

- jest przygotowany w stopniu podstawowym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Marketing i social media

Absolwent o specjalności Marketing i social media posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu strategii marketingowych, psychologii w marketingu, digital marketingu, projektowania i języka reklamy, budowania wizerunku marki w Interecie, public relations. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji specjalisty z zakresu marketingu i social mediów. Posiada kompleksową i pogłębioną wiedzę dotyczącą specyfiki i uwarunkowań prowadzenia działań marketingowych w Internecie oraz modeli e-commerce, posiada aktualną wiedzę w zakresie zastosowań Internetu na poszczególnych etapach procesu zarządzania wartością dla klienta, – na etapach kreowania, komunikowania i dostarczania wartości nabywcom. Posiada umiejętności planowania, organizowania i realizowania działań z zakresu marketingu internetowego oraz handlu elektronicznego, a także ewaluacji tych działań, raportowania wyników. Posiada umiejętności zarządzania produkcją multimedialną, kształtowania relacji z podmiotami z wykorzystaniem mediów i narzędzi. Posiada umiejętność projektowania i tworzenia koncepcji stron internetowych na potrzeby klienta oraz posiada umiejętność współpracy zespołowej, kierowania zespołami i wykorzystywania indywidualnej kreatywności. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

Absolwent specjalności Marketing i social media jest przygotowany do pracy:

- jako specjalista ds. marketingu internetowego

- w handlu elektronicznym

- w social mediach

- jako osoba projektująca i tworząca koncepcie stron internetowych

 

 

 

Chcesz rozpocząć studia?
Zarejestruj się online na kierunku:
Zarządzanie
Studia I stopnia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz informacji i pomocy?
Skorzystaj z formularza, odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.