Zarządzanie

Zarządzanie

Przedmioty podstawowe

 • Podstawy zarządzania
 • Mikroekonomia
 • Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy prawa
 • Matematyka
 • Język obcy
 • Nauka o organizacji
 • Statystyka opisowa
 • Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki
 • Przedmioty kierunkowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Wizerunek medialny firmy – instytucji
 • Praktyka zawodowa
 • + przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Psychologie Zarządzania
 • Organizacja służby personalnej w firmie
 • Systemy wynagradzania
 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
 • Psychologia radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy
 • Zarządzanie konfliktem w pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

 • Ewidencje, rozliczenia i sprawozdawczość podatkowa (KPiR)
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Budżetowanie kapitałów
 • Budżetowanie kapitałów
 • Ocena kondycji finansowej firmy

AUDYT WEWNĘTRZNY W FIRMIE

 • Audyt systemów zarządzania
 • Kontrola zarządcza
 • MSSF (Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej)
 • Budżetowanie kapitałów
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Raportowanie

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Źródła finasowania działalności gospodarczej
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie kosztami i wynikami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie płynnością finansową firmy
 • Kontrola menadżerska

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu. W Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” czekają na ciebie wykładowcy, którzy od podszewki znają świat przedsiębiorczości i wskażą ci najlepsze kierunki rozwoju.

Od początku istnienia naszej uczelni kładziemy nacisk na najlepszą kadrę, zatrudniając wykładowców zarządzania z doświadczeniem na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach. Zarządzanie to flagowy kierunek WSZ „Edukacja”, poza studiami licencjackimi i magisterskimi, oferujemy też szeroką gamę studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem. W czasie studiów poznasz podstawy ekonomii, zasady działania przedsiębiorstw, nowoczesne techniki zarządzania i kierowania zespołem, dowiesz się, jak przeprowadzić badania rynkowe. Poznasz również skuteczne techniki negocjacyjne.

W ramach kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Audyt wewnętrzny w firmie.

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od 17 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Audyt wewnętrzny w firmie.

6210 zł

brutto

tyle wynosi mediana zarobków brutto kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6608 zł

brutto

może zarobić kierownik projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Płatne za rok akademicki z góry do 10 X (po uwzględnieniu zniżki za opłatę roczną) Płatne w dwóch ratach za semestr z góry (po uwzględnieniu zniżki za opłatę semestralną) do 10 X – 1 rata i do 10 IV – 2 rata Płatne w 12 równych ratach od X do IX roku następnego (do 10-go dnia każdego miesiąca) Trzeci rok studiów I stopnia płatne w 9 równych ratach od X do VI roku następnego (do 10-go dnia każdego miesiąca)
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 1 x 5064 zł 2 x 2584 zł 12 x 435 zł 9 x 580 zł

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji do 30.09.2021 r. zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.
Do 30 września opłata wpisowa wynosi 0 zł!

Promocja „Polecenie jest w cenie”

Dzięki promocji można zyskać miesiąc nauki bez żadnych opłat. Wystarczy polecić studiowanie jednego z naszych kierunków studiów I i II stopnia. Za każdą zrekrutowaną osobę naliczamy miesiąc bezpłatnego czesnego. Nie ma limitu poleconych osób.

Program zniżkowy „W Grupie taniej”

W ramach Grupy Edukacja, do której należy nasza uczelnia został wprowadzony program zniżkowy „W Grupie taniej” obejmujący 3 rodzaje zniżek dla naszych klientów. Szczegóły są dostępne na stronie: https://grupaedukacja.com/program-znizkowy-w-grupie-taniej/

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmioty podstawowe

 • Podstawy zarządzania
 • Mikroekonomia
 • Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy prawa
 • Matematyka
 • Język obcy
 • Nauka o organizacji
 • Statystyka opisowa
 • Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki
 • Przedmioty kierunkowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Wizerunek medialny firmy – instytucji
 • Praktyka zawodowa
 • + przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Psychologie Zarządzania
 • Organizacja służby personalnej w firmie
 • Systemy wynagradzania
 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
 • Psychologia radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy
 • Zarządzanie konfliktem w pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

 • Ewidencje, rozliczenia i sprawozdawczość podatkowa (KPiR)
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Budżetowanie kapitałów
 • Budżetowanie kapitałów
 • Ocena kondycji finansowej firmy

AUDYT WEWNĘTRZNY W FIRMIE

 • Audyt systemów zarządzania
 • Kontrola zarządcza
 • MSSF (Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej)
 • Budżetowanie kapitałów
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Raportowanie

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Źródła finasowania działalności gospodarczej
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie kosztami i wynikami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie płynnością finansową firmy
 • Kontrola menadżerska

W ramach kierunku możesz wybrać jedną ze specjalizacji:
• Zarządzanie przedsiębiorstwem,
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi,
• Audyt wewnętrzny w firmie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu w warunkach zmian, ryzyka, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i różnic kulturowych. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. Hr, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, na czym polega rachunkowości finansowa, bankowa, ubezpieczeniowa, budżetowa oraz zarządcza. Poznasz tajniki inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Nauczysz się przeprowadzania analizy działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także metod oceny kondycji finansowej podmiotów prywatnych i publicznych, obowiązujących podstaw prawnych oraz obciążeń podatkowych i sposobów pozyskiwania kredytów oraz gwarancji bankowych. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurze rachunkowym, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za kształtowanie polityki finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Audyt wewnętrzny w firmie

Jak skutecznie i efektywnie przygotować się i przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności audyt wewnętrzny w firmie. W czasie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego oraz rachunkowości zarządczej. Poznasz podstawy prawne funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, unormowania prawne w zakresie audytu oraz krajowe i międzynarodowe standardy audytu. Dowiesz się jak wykorzystać narzędzia informatyczne wspierające audyt. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przede wszystkim jednostkach sektora finansów publicznych , dużych korporacjach międzynarodowych i polskich oraz firmach doradczych. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie audytu wewnętrznego i rachunkowości zarządczej. Możesz współuczestniczyć w opracowywaniu rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych przy wprowadzaniu procedur audytowych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zysku. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Chcesz rozpocząć studia?
Zarejestruj się online na kierunku:
Zarządzanie
Studia I stopnia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz informacji i pomocy?
Skorzystaj z formularza, odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.