Studia I stopnia

Informatyka

Specjalności: Systemy i sieci komputerowe, Grafika komputerowa, Cyberbezpieczeństwo.

Pracodawcy szukają pracowników IT. Tylko we Wrocławiu działa kilkanaście międzynarodowych firm, które zatrudniają absolwentów informatyki, m.in. Credit Suisse, Nokia, IBM, czy Volvo IT.

Pedagogika

Specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień, Edukacja dorosłych i marketing społeczny oraz Terapia pedagogiczna.

Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych.

Zarządzanie

Specjalności:Menadżer małego przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi,Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach, Audyt wewnętrzny w firmie, Zarządzanie w turystyce i rekreacji.

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu.