fbpx

wszedukacja

Dziekanat:

Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:

Tel.: 71 37 72 128

e-Dziekanat

Samorząd studencki

Zarządzanie Uczelnią wespół ze studentami – idea samorządności studenckiej i współdziałania z władzami dziekańskimi, służy takiemu kierowaniu Uczelnią, by odpowiadała ona wprost na wszystkie potrzeby studentów. Uczelnia istnieje dla studentów!

W pierwszym roku akademickim w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” dnia 14 listopada 1997 r. na podstawie Statutu Uczelni powołano Samorząd Studencki, jako reprezentację studentów, która odtąd bierze czynny udział w podejmowaniu decyzji.

Samorząd działa na podstawie Regulaminu Samorządu Studenckiego, który został zatwierdzony przez Senat. Zostały również wybrane: Sąd Koleżeński oraz Komisja Odwoławcza.

Samorząd Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” tworzą studenci z myślą o całej braci studenckiej. Jego członkowie zgłaszają problemy studentów Władzom Uczelni, wspólnie szukając najlepszych rozwiązań, a także aktywnie uczestniczą w organizowaniu życia społecznego, dowodząc że studia to nie jedynie czas zdobywania wiedzy, ale także nawiązywania nowych znajomości i wspólnej zabawy.

Kontakt:

samorzad.studencki@edukacja.wroc.pl

Skład samorządu

Przewodnicząca: Bożena Rybińska

Vice Przewodnicząca: Oliwia Pietruch

Vice Przewodniczący: Maciej Drelichowski

Działalność samorządu:

W ramach swojej działalności Samorząd Studencki, zbiera się regularnie 2 razy w każdym semestrze. Na spotkaniach omawiane są m.in.

 • praca Grup Dyskusyjnych,
 • dyscyplina studiów,
 • opracowanie uczelnianego programu pracy dydaktyczno- wychowawczej,
 • praktyki studenckie,
 • opracowania materiałów ćwiczeniowych,
 • opiniowanie ankietowe kadry naukowej,
 • stypendia,
 • ilość egzaminów i zaliczeń w semestrze oraz przebieg sesji egzaminacyjnych,
 • zaległości w opłacaniu czesnego,
 • bieżące kłopoty i trudności studentów,
 • sprawy podnoszone przez starostów grup studenckich,
 • sprawy dotyczące opiekunów studentów ze strony pracowników naukowych,
 • sprawy konsultacji kadry dydaktycznej, i.in.

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja zawarł w maju 1999 r. porozumienie o współdziałaniu z Samorządem Studenckim Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, w którym zobowiązuje się do współpracy organizacyjnej w wymienionych niżej obszarach: organizacja imprezy „Ekonomalia”, obozów integracyjnych, spotkań integracyjnych społeczności studentów obu uczelni, spotkań z pracodawcami, „Szkoły Letniej”, prowadzenia „Biura Informacyjnego” dla absolwentów szkół średnich w celu ułatwienia wyboru wyższej uczelni.

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza studentów i doktorantów do udziału w Konkursie na dofinansowanie projektów akademickich w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej (FAST) . Konkurs adresowany jest do naukowych, organizacji i grup studenckich. Więcej znajduje się w poniższym dokumencie.

Inicjatywy studenckie

 1. Konkurs: „Najlepsza prezentacja Uczelni”.
 2. Prezentacje WSZ „Edukacja” w szkołach średnich we Wrocławiu i okolicach.
 3. Mikołajki – wspaniała zabawa, w której uczestniczyli studenci, przedstawiciele władz uczelni i naszej kadry naukowej. Podczas imprezy odbył się konkurs na najbardziej kreatywny pomysł kostiumu Świętego Mikołaja, a każdy (grzeczny!) student otrzymał paczkę pełną prezentów od naszego Mikołaja i Śnieżynek.
 4. Wampiriada
 5. Dzień Kobiet – w tym dniu dbamy szczególnie o przedstawicielki płci pięknej na naszej Uczelni. Już od rana „polowaliśmy” na nasze koleżanki, by każdej z nich złożyć specjalne życzenia i obdarować upominkiem (obyło się bez goździków i rajstop)
 6. Juwenalia – godnie reprezentujemy edukacyjną brać studencką podczas święta akademickiego. Dbamy o to, by studenci Edukacji byli rozpoznawali na mieście, a przede wszystkim dobrze się bawili!!!
 7. Spotkania z ciekawymi ludźmi
  Ostatnio gościliśmy:
  Pana Błażeja Górskiego – członka stowarzyszenia Wigor, który opowiadał o programie CC USA, poświęconemu możliwościom pracy w Stanach Zjednoczonych – temu, jak wziąć udział w takim wyjeździe i korzyściom, jakie dzięki niemu można uzyskać.
  Panią Martę Mazur, która opowiedziała o zakładaniu własnej firmy, o tym jak napisać dobry biznes plan i rozpocząć rzeczywistą działalność.
  Pana Łukasza Wierzbickiego, który pasjonująco opowiadał o zbiorze reportaży Kazimierza Nowaka „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd” (firmowanych przez National Georgrafic), którego był wydawcą i „dobrym duchem”. Pan Łukasz opowiedział o trasie, jaką przebył Kazimierz Nowak, oraz o tym, jak on sam zainteresował się tą tematyką. Słuchacze dowiedzieli się również, jak wiele wysiłku potrzeba by wypromować nawet tak ciekawą książkę.
 

Zapisz się na studia do 31 maja i zgarnij
do 1078 zł zniżki!

Sprawdź warunki promocji:

Skip to content