Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Wydział Zarządzania we Wrocławiu

ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław

e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl

Dział Nr telefonu Adres e-mail
Sekretariat Rektora Asystentka Rektora
Anna Gołębiowska
tel.: 71 37 72 101 edukacja@edukacja.wroc.pl
Dziekanat Kierownik Dziekanatu Wydziału Zarządzania
mgr inż. Bożena Lachaut
tel.: 71 37 72 109 dziekanat@edukacja.wroc.pl
mgr Anna Dawid tel.: 71 37 72 110
Rekrutacja na studia wyższe mgr Anna Dawid
(godziny pracy Działu Rekrutacji)
tel.: 71 37 72 116 rekrutacja@edukacja.wroc.pl
Studia podyplomowe Kierownik Studiów Podyplomowych
mgr inż. Małgorzata Budzianowska
tel.: 71 37 72 128 podyplomowe@edukacja.wroc.pl
mgr Marta Tybel tel.: 71 37 72 154 marta.tybel@edukacja.wroc.pl
Stypendia
Anna Gołębiowska
(godziny pracy Działu Stypendiów)
tel.: 71 37 72 117 stypendia@edukacja.wroc.pl
Centrum Systemów
Komputerowych
Kierownik CSK
mgr Henryk Batko
tel.: 71 37 72 129 kcsk@edukacja.wroc.pl
inż. Mirosław Chowański tel. 71 37 72 131
Biblioteka Wrocław:
mgr Anna Dawid
mgr Maria Miałkowska
tel.: 71 37 72 126, 127 biblioteka@edukacja.wroc.pl
Kłodzko: mgr Małgorzata Żerkowska tel.: (74) 867 05 53
Ośrodek Badań Naukowych mgr inż. Ewa Pańka tel.: 71 37 72 106  

Filia w Kłodzku

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Filia w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko
tel. 74/ 867 60 67
e-mail: klodzko@edukacja.wroc.pl
Dział Nr telefonu Adres e-mail
Dziekanat Kierownik Filii w Kłodzku
mgr Joanna Przerywacz-Orzechowska
tel.: (74) 867 60 67 klodzko@edukacja.wroc.pl
jorzechowska@edukacja.wroc.pl