fbpx

wszedukacja

Dziekanat:

Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:

Tel.: 71 37 72 128

e-Dziekanat

Opłaty za studia i promocje

Opłaty za studia I stopnia

KIERUNEK STUDIÓW
Płatność za rokPłatność na semestrPłatność na raty
INFORMATYKA (INŻYNIERSKIE)I rok 6936 zł
II rok 6936 zł
III rok 6936 zł
IV rok 3364 zł
I semestr 3468 zł
II semestr 3468 zł
III semestr 3468 zł
IV semestr 3468 zł
V semestr 3468 zł
VI semestr 3468 zł
VII semestr 3364 zł
I semestr 578 zł x 6
II semestr 578 zł x 6
III semestr 578 zł x 6
IV semestr 578 zł x 6
V semestr 578 zł x 6
VI semestr 578 zł x 6
VII semestr 841 zł x 4
PEDAGOGIKAI rok 5580 zł
II rok 5580 zł
III rok 5490 zł
I semestr 2790 zł
II semestr 2790 zł
III semestr 2790 zł
IV semestr 2790 zł
V semestr 3660 zł
VI semestr 1830 zł
I semestr 465 zł x 6
II semestr 465 zł x 6
III semestr 465 zł x 6
IV semestr 465 zł x 6
V semestr 610 zł x 6
VI semestr 610 zł x 3
ZARZĄDZANIE (Wrocław) I rok 5580 zł
II rok 5580 zł
III rok 5490 zł
I semestr 2790 zł
II semestr 2790 zł
III semestr 2790 zł
IV semestr 2790 zł
V semestr 3660 zł
VI semestr 1830 zł
I semestr 465 zł x 6
II semestr 465 zł x 6
III semestr 465 zł x 6
IV semestr 465 zł x 6
V semestr 610 zł x 6
VI semestr 610 zł x 3
ZARZĄDZANIE (Kłodzko) I rok 5580 zł
II rok 5580 zł
III rok 5490 zł
I semestr 2790 zł
II semestr 2790 zł
III semestr 2790 zł
IV semestr 2790 zł
V semestr 3660 zł
VI semestr 1830 zł
I semestr 465 zł x 6
II semestr 465 zł x 6
III semestr 465 zł x 6
IV semestr 465 zł x 6
V semestr 610 zł x 6
VI semestr 610 zł x 3

Opłaty za studia II stopnia

KIERUNEK STUDIÓW
Płatność za rokPłatność na semestrPłatność na raty
PEDAGOGIKAI rok 6300 zł
II rok 5490 zł
I semestr 3150 zł
II semestr 3150 zł
III semestr 3660 zł
IV semestr 1830 zł
I semestr 525 zł x 6
II semestr 525 zł x 6
III semestr 610 zł x 6
IV semestr 610 zł x 3
ZARZĄDZANIEI rok 6300 zł
II rok 5490 zł
I semestr 3150 zł
II semestr 3150 zł
III semestr 3660 zł
IV semestr 1830 zł
I semestr 525 zł x 6
II semestr 525 zł x 6
III semestr 610 zł x 6
IV semestr 610 zł x 3

Odbierz do 1078zł zniżki na studia!

Złóż dokumenty do 30 czerwca i skorzystaj z promocji!

Nie pamiętasz numeru rachunku do wpłat? Sprawdź numer rachunku bankowego.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji (tj. do 30.06.2024 r.) zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10% na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Opłaty za studia podyplomowe

Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

WPISOWE 0 ZŁ  400ZŁ

KIERUNEKOPŁATA JEDNORAZOWAOPŁATA RATALNAOPŁATY MIESIĘCZNE
COACHING – AKREDYTOWANY PROGRAM ACSTH7 500 ZŁ2 X 3 800 ZŁ10 X 800 ZŁ
CYBERBEZPIECZEŃSTWO6 500 ZŁ2 X 3 250 ZŁ10 X 680 ZŁ
EDUKACJA TECHNICZNA3 900 ZŁ3 X 1 300 ZŁ15 X 290 ZŁ
EDUKACJA INFORMATYCZNA3 900 ZŁ3 X 1 300 ZŁ15 X 290 ZŁ
BIOLOGIA3 900 ZŁ3 X 1 300 ZŁ15 X 290 ZŁ
GEOGRAFIA3 900 ZŁ3 X 1 300 ZŁ15 X 290 ZŁ
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)*4 320 ZŁ3 X 1 440 ZŁ15 X 320 ZŁ
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)4 800 ZŁ3 X 1 600 ZŁ15 X 350 ZŁ
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZADURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU*4 320 ZŁ3 X 1 440 ZŁ15 X 320 ZŁ
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZADURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU4 800 ZŁ3 X 1 600 ZŁ15 X 350 ZŁ
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Z CERTYFIKATEM PEARSONA4 920 ZŁ3 X 1 640 ZŁ15 X 350 ZŁ
JĘZYK ŁACIŃSKI I KLULTURA ANTYCZNA3 900 ZŁ3 X 1 300 ZŁ15 X 290 ZŁ
KADRY I PŁACE3 500 ZŁ2 X 1 750 ZŁ10 X 380 ZŁ
LOGOPEDIA*6 900 ZŁ2 X 3 450 ZŁ LUB   4 X 1 725 ZŁ20 RAT X 360 ZŁ
LOGOPEDIA7 400 ZŁ2 X 3 700 ZŁ LUB   4 X 1 850 ZŁ20 RAT X 390 ZŁ
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA* (TERAPIA PEDAGOGICZNA)4 320 ZŁ3 X 1 440 ZŁ15 X 320 ZŁ
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA)4 800 ZŁ3 X 1 600 ZŁ15 X 350 ZŁ
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWACZ3 900 ZŁ3 X 1 300 ZŁ15 X 290 ZŁ
PLASTYKA3 900 ZŁ3 X 1 300 ZŁ15 X 290 ZŁ
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE3 900 ZŁ2 X 1 950 ZŁ10 X 420 ZŁ
METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ3 600 ZŁ2 X 1 900 ZŁ10 X 400 ZŁ
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA4 200 ZŁ3 X 1 400 ZŁ15 X 320 ZŁ
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE4 200 ZŁ3 X 1 400 ZŁ15 X 320 ZŁ
PSYCHOBIOLOGIA I PSYCHOSOMATYKA ZDROWIA7 800 ZŁ2 X 4 000 ZŁ10 X 850 ZŁ
RESOCJALIZACJA*4 320 ZŁ3 X 1 440 ZŁ15 X 320 ZŁ
RESOCJALIZACJA4 800 ZŁ3 X 1 600 ZŁ15 X 350 ZŁ
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ3 900 ZŁ2 X 1 950 ZŁ10 X 420 ZŁ

* dla osób już posiadających  specjalność z pedagogiki specjalnej

100 % dofinansowania STUDIA PODYPLOMOWE

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pn.: „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”, w ramach którego uczestnikom projektu oferowane jest m. in. wsparcie w formie dofinansowania studiów podyplomowych do wysokości 9000 zł.
 
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska i należące do jednej z grup:
 
  •         pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych;
  •         osoby zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
  •         osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

 

Studia podyplomowe muszą zakończyć się do 31 grudnia 2026 roku.

Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Informacje dotyczące opłat

Czesne za naukę w WSZ Edukacja każdy słuchacz Studiów Podyplomowych powinien wpłacać
na własne subkonto.

Informujemy, że obowiązek wystawienia faktur VAT nie powstaje w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile nie zażądają one jej wystawienia (art. 106 ust. 4 UPTU).  Co za tym idzie osoby, którym niezbędna jest faktura VAT za naukę powinny zgłosić się nie później niż siódmego dnia od daty dokonania wpłaty do Księgowości (tel. 71 37 72 128 lub na adres e-mailowy:podyplomowe@edukacja.wroc.pl). Jest to termin nieprzekraczalny i prosimy o jego przestrzeganie. Natomiast w przypadkach gdy zakład pracy zobowiąże się partycypować w kosztach nauki, powinien fakt ten zgłosić na Uczelni.

Pismo powinno zawierać:

1. dane firmy potrzebne do wystawienia faktury VAT
2. dane studenta oraz kierunek i typ studiów,
3. wysokość dofinansowania,
4. system wystawiania faktur (miesięcznie lub semestralnie).

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procesu rekrutacji.

Zapisz się na studia
do 30 czerwca
i zgarnij
do 1078 zł zniżki!

Sprawdź warunki promocji:

Skip to content