Studia II stopnia

Pedagogika

Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną i rytmiką, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną, Doradztwo edukacyjne i zawodowe, Asystent rodziny.

Pedagogika pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych.

Zarządzanie

Specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim, Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie, Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Coaching w biznesie.

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu.