Stypendia

Rodzaje stypendiów

Zobacz Rodzaje stypendiów

Studenci WSZ „Edukacja” objęci są szerokim systemem stypendialnym: stypendia za wyniki w nauce i sporcie, stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia socjalne, stypendia mieszkaniowe oraz zapomogi.

Ogłoszenia stypendialne

Zobacz Ogłoszenia stypendialne

Informacje dotyczące wniosków stypendialnych, kryteriów podziału stypendiów, dokumentów potrzebnych do przyznania stypendiów oraz regulamin pomocy materialnej.

Kontakt w sprawie stypendium

Zobacz Kontakt w sprawie stypendium

Kontakt do Działu Stypendiów – informacja o godzinach obsługi finansowej studentów, telefon oraz adres poczty elektronicznej.