Wzory dokumentów

Dokumenty związane ze stypendiami (prosimy o wydruk dwustronny!)
Wytyczne do wniosku o stypendium socjalne
Zał. nr 1 Wniosek o stypendium w semestrze letnim
Zał. nr 2 Wniosek o stypendium socjalne
Zał. nr 3 Wzór zaświadczenia z US
Zał. nr 4 Oświadczeni o działalności gospodarczej
Zał. nr 5 Oświadczenie o dochodzie
nieopodatkowanym.pdf
Zał. nr 6 Wniosek o stypendium rektora
Zał. nr 7 Wniosek o zapomogę
Zał. nr 8 Wniosek o stypendium
specjalne dla osób niepełnosprawnych
Zał. nr 9 Oświadczenie o nieprowadzeniu
wspólnego gospodarstwa z rodzicami
Zał. nr 10 Oświadczenie o byciu
bezrobotnym bez rejestracji w UP
Formularz MSDN Academic Alliance
Formularz MSDN AA (doc)
Formularz MSDN AA (pdf)
Formularz wymiany legitymacji
Formularz wymiany legitymacji
Wnioski do Rektora, Dziekana i Kanclerza (doc i pdf)
WROCŁAW Wniosek do Dziekana (doc)
WROCŁAW Wniosek do Dziekana (pdf)
OGÓLNE Wniosek do Rektora (doc)
OGÓLNE Wniosek do Rektora (pdf)
OGÓLNE Wniosek do Kanclerza (doc)
OGÓLNE Wniosek do Kanclerza (pdf)
Podania dotyczące praktyk (doc i pdf)
Dziennik praktyk na kierunku Pedagogika
Podanie o praktykę
Podanie o zaliczenie praktyki
Sprawozdanie z odbytej praktyki/pracy zawodowej
Szczegółowy plan praktyk
KARTA OCENY PRAKTYKANTA
Zarządzenie dot. wprowadzenia ramowego i szczegółowego programu praktyk na kierunku – Ząrzadzanie I stopnia
Zarządzenie Rektora dot. regulaminu
studenckich praktyk zawodowych
Dokumenty związane z obroną pracy dyplomowej
Strona tytułowa studia I stopnia
Strona tytułowa studia II stopnia
DECYZJA PROMOTORA O DOPUSZCZENIU PRACY DO
OBRONY
OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH I DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWYWANYCH W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM
Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy
do obrony