Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Wydział Zarządzania we Wrocławiu

ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
tel. 71/ 37 72 100, 101, fax. 71/ 37 72 107
e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl

Dział Nr telefonu Adres e-mail
Sekretariat Asystentka Rektora
mgr Magdalena Rogalska
tel.: (71) 37 72 101 edukacja@edukacja.wroc.pl
sekretariat@edukacja.wroc.pl
Asystentka Zarządu
mgr Aneta Góralczyk
tel.: (71) 37 72 100
Dziekanat Kierownik Dziekanatu Wydziału Zarządzania
mgr inż. Bożena Lachaut
tel.: (71) 37 72 112 dziekanat@edukacja.wroc.pl
Rekrutacja Katarzyna Wolańska
(godziny pracy Działu Rekrutacji)
tel.: (71) 37 72 116 rekrutacja@edukacja.wroc.pl
Studia podyplomowe Kierownik Studiów Podyplomowych
mgr inż. Ewa Pańka
tel.: (71) 37 72 128 podyplomowe@edukacja.wroc.pl
mgr Małgorzata Budzianowska tel.: (71) 37 72 135 m.budzianowska@edukacja.wroc.pl
mgr Marta Tybel tel.: (71) 37 72 154 marta.tybel@edukacja.wroc.pl
Stypendia Katarzyna Wolańska
(godziny pracy Działu Stypendiów)
tel.: (71) 37 72 146 stypendia@edukacja.wroc.pl
Kwestor mgr Maria Biel tel.: (71) 37 72 122
Dział Nauczania Kierownik Działu Nauczania
mgr Magda Adamska-Poszwa
tel.: (71) 37 72 150
Dział Promocji Pełnomocnik Rektora ds. Promocji
mgr Maciej Nowak
tel.: (71) 37 72 118 promocja@edukacja.wroc.pl
Dyrektor ds. zarządzania nieruchomością
i marketingu

Jowita Tomaszewska
tel. (71) 37 72 132 jowita.tomaszewska@edukacja.wroc.pl
Centrum Systemów
Komputerowych
Kierownik CSK
mgr Henryk Batko
tel.: (71) 37 72 129 kcsk@edukacja.wroc.pl
inż. Mirosław Chowański tel. (71) 37 72 131
Biblioteka
Wypożyczalnia i czytelnia Wrocław
mgr Anna Buchaniec
mgr Maria Miałkowska
tel.: (71) 37 72 126, 127 biblioteka@edukacja.wroc.pl
Gromadzenie i opracowanie – Wrocław tel.: (71) 37 72 126
Kłodzko – mgr Małgorzata Żerkowska tel.: (74) 867 05 53
Ośrodek Badań Naukowych mgr inż. Ewa Pańka tel.: (71) 37 72 128 podyplomowe@edukacja.wroc.pl

Wydział Turystyki w Kłodzku

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Wydział Turystyki w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko
tel. 74/ 867 60 67
e-mail: klodzko@edukacja.wroc.pl

Dział Nr telefonu Adres e-mail
Dziekanat Kierownik Wydziału Turystyki w Kłodzku
mgr Joanna Przerywacz-Orzechowska
tel.: (74) 867 60 67 klodzko@edukacja.wroc.pl

jorzechowska@edukacja.wroc.pl