Kontakt

Czas pracy dziekanatu Studiów Podyplomowych:

Dzień Godziny pracy
Poniedziałek NIECZYNNY
Wtorek 09.00 – 16.00
Środa 09.00 – 16.00
Czwartek 09.00 – 16.00
Piątek 09.00 – 16.00

Dziekanat czynny w czasie zjazdów
w sobotę i niedzielę,

w godzinach: 10.00 – 13.00.

                                                                      

Pracownicy

Stanowisko Imię i nazwisko nr telefonu Adres e-mail
Kierownik Studiów Podyplomowych Ewa Pańka tel.: (71) 37 72 128, 603 953 632, pok. 101 podyplomowe@edukacja.wroc.pl
Zastępca kierownika Studiów Podyplomowych Małgorzata Nowak tel.:(71) 37 72 135, pok. 101 malgorzata.nowak@edukacja.wroc.pl
Specjalista ds. organizacji i promocji studiów podyplomowych Marta Tybel tel.:(71) 37 72 154, pok. 101
marta.tybel@edukacja.wroc.pl

Opiekunowie praktyk

kierunek Imię i nazwisko nr telefonu Adres e-mail
 • Podyplomowe studia pedagogiczne,
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Historia i Wychowanie do życia w rodzinie
 • Zarządzanie oświatą
Elżbieta Białecka-Piątkowska tel.:(71) 37 72 159, pok. 15 lo@edukacja.wroc.pl
 • Terapia pedagogiczna i Terapia zajęciowa
 • Resocjalizacja i Socjoterapia
 • Oligofrenopedagogika
Agnieszka Mrowiec tel. 501 273 699 abezeg@op.pl
 • Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Karolina Ciekot tel. 506 349 753  kcr@kirke.pl
 • Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze
 • Plastyka, Muzyka, Technika
Daniela Tagowska tel. 603 646 540 dytagowska@gmail.com
 • Edukacja techniczna i informatyczna
Bogdan Kostecki tel. 509 417 213 bogdankostecki@wp.pl
 • Logopedia
Katarzyna Hermanowicz- Gurdak tel. 665 933 385 khgurdak@gmail.com