Informatyka

Informatyka

Pracodawcy szukają pracowników IT. Tylko we Wrocławiu działa kilkanaście międzynarodowych firm, które zatrudniają absolwentów informatyki, m.in. Credit Suisse, Nokia, IBM, czy Volvo IT.

Zadbaj o swoją przyszłość i wybierz studia, które zapewnią ci stabilną pozycję na rynku pracy, dadzą szansę rozwoju i dobrych zarobków. Studiując informatykę w WSZ Edukacja otrzymasz solidne wykształcenie, które pozwoli ci na pracę w największych, światowych firmach. Będziesz pracować z najlepszymi specjalistami – nasi wykładowcy są obecni na rynku pracy IT, więc znają jego realia. Dzięki dofinansowaniom z UE, będziesz mógł korzystać z najnowszego sprzętu komputerowego.

W ramach kierunku możesz uczyć się na trzech specjalizacjach:

 • systemy i sieci komputerowe
 • grafika komputerowa
 • cyberbezpieczeństwo

Informatyka

Firmy, które zatrudniają specjalistów IT we Wrocławiu:

Atos, Nokia Siemens Network, Capgemini, Tieto, Credit Agricole, Credit Suisse, Rec Global, Volvo IT, SMT Software, Sii, IBM, Techland

7500 zł

brutto

wynosi mediana wynagrodzeń w branży IT na Dolnym Śląsku. To niewiele mniej, niż zarabiają specjaliści w Warszawie.

Stałe czesne

200 złza m-c przez rok

420 za m-c
*oferta ważna do 31.05.2019 dla studiów dziennych

Jedna opłata

2400 złza rok

4889 za rok
*oferta ważna do 31.05.2019 dla studiów dziennych

Pracodawcy szukają pracowników IT. Tylko we Wrocławiu działa kilkanaście międzynarodowych firm, które zatrudniają absolwentów informatyki, m.in. Credit Suisse, Nokia, IBM, czy Volvo IT.

Zadbaj o swoją przyszłość i wybierz studia, które zapewnią ci stabilną pozycję na rynku pracy, dadzą szansę rozwoju i dobrych zarobków. Studiując informatykę w WSZ Edukacja otrzymasz solidne wykształcenie, które pozwoli ci na pracę w największych, światowych firmach. Będziesz pracować z najlepszymi specjalistami – nasi wykładowcy są obecni na rynku pracy IT, więc znają jego realia. Dzięki dofinansowaniom z UE, będziesz mógł korzystać z najnowszego sprzętu komputerowego.

W ramach kierunku możesz uczyć się na trzech specjalizacjach:

 • systemy i sieci komputerowe
 • grafika komputerowa
 • cyberbezpieczeństwo

Informatyka

Firmy, które zatrudniają specjalistów IT we Wrocławiu:

Atos, Nokia Siemens Network, Capgemini, Tieto, Credit Agricole, Credit Suisse, Rec Global, Volvo IT, SMT Software, Sii, IBM, Techland

7500 zł

brutto

wynosi mediana wynagrodzeń w branży IT na Dolnym Śląsku. To niewiele mniej, niż zarabiają specjaliści w Warszawie.

Stałe czesne

200 złza m-c przez rok

420 za m-c
*oferta ważna do 31.05.2019 dla studiów dziennych

Jedna opłata

2400 złza rok

4889 za rok
*oferta ważna do 31.05.2019 dla studiów dziennych
KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
INFORMATYKA (INŻYNIERSKIE) 12 x 420 zł 2 x 2495 zł 1 x 4889 zł 12 x 420 zł 2 x 2495 zł 1 x 4889 zł

PROMOCJA „Dziennie – taniej”

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne.

• Oferujemy 50% zniżki (czesne 200zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach I stopnia na kierunkach:
– Informatyka (studia inżynierskie)
– Zarządzanie (studia licencjackie)
– Pedagogika (studia licencjackie

• Oferujemy 37% zniżki (czesne 250zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach II stopnia na kierunkach:
– Zarządzanie (studia magisterskie)
– Pedagogika (studia magisterskie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł

Obniżona wysokość czesnego, nie może być łączona z innymi promocjami obowiązującymi na uczelni.

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) i studia II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2019/2020, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji i posiadają obywatelstwo polskie.

Przejdź do rekrutacji on-line

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji do 29.07.br. zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)
 • dla słuchaczy II roku szkół policealnych oraz absolwentów szkół policealnych „Edukacja” i absolwentów studiów I stopnia WSZ „Edukacja” , poza okresem promocji – 50 % opłaty wpisowej (250 zł)
 • dla studentów przechodzących z innych szkół wyższych, poza okresem promocji – 50 % opłaty wpisowej (250 zł)

Promocja „Studiuj w grupie”

 • studenci, którzy zrekrutują się w grupie otrzymują rabat w czesnym przez cały okres studiów,
 • rabaty dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia,
 • rabat dla grupy 3 osobowej wynosi 3 % rocznie, dla grupy 5 osobowej 5 % rocznie,
 • warunkiem uzyskania rabatu jest jednoczesne zrekrutowanie się na studia, które będzie podstawą do oznaczenia grupy,
 • w grupie może być tylko jedna osoba, która jest absolwentem, lub studentem WSZ „Edukacja”,
 • osoba obecnie studiująca, która zrekrutuje dwie lub cztery osoby otrzyma zniżkę na pozostały czas studiów,
 • w przypadku rezygnacji studenta z grupy, wszystkie pozostałe osoby tracą rabat (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych)
 • promocja „Studiuj w grupie” nie łączy się z innymi promocjami ofertowanymi przez WSZ „Edukacja” z wyjątkiem zniżek dotyczących jednorazowej wpłaty za cały semestr, rok.

Promocja „Dla Przedsiębiorców”

 • przedsiębiorcy, którzy finansują studia pracownikom otrzymują rabat w czesnym prze cały okres studiów w wysokości 3%,
 • liczebność grupy uprawnionej do promocji to minimum 2 osoby,
 • rabaty dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia
 • promocja nie dotyczy studentów obecnie studiujących w WSZ „Edukacja”
 • przedsiębiorca, który aktualnie finansuje studia pracownika w WSZ „Edukacja” otrzymuje zniżkę dla każdego kolejnego studenta oraz dla obecnie studiującego na pozostały czas studiów,
 • dla przedsiębiorców będących stałymi odbiorcami usług edukacyjnych WZ „Edukacja” istnieje możliwość indywidualnego negocjowania rabatów.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2019/2020 którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

 

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

 

Warunki promocji

Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

 

Przedmioty podstawowe

 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa
 • Fizyka
 • Wykład monograficzny 1 (do wyboru):
 • 1.) Podstawy komunikacji społecznej i interpersonalnej
 • 2.) Psychologia Zarządzania
 • Wprowadzenie do inżynierii komputerowej
 • Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki
 • Podstawy programowania
 • Zagrożenia terroryzmem – problemy polityczne i społeczne
 • Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy (do wyboru)
 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy elektroniki i miernictwa
 • Języki i paradygmaty programowania (1i 2)
 • Algorytmy i struktury danych
 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 • Metody probabilistyczne i statystyka- analiza danych
 • Bazy danych
 • Architektura systemów komputerowych
 • Praktyka zawodowa
 • Wprowadzenie do systemów CAD/CAM
 • Systemy operacyjne
 • Systemy wbudowane
 • Wybrane zagadnienia sieci komputerowych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja
 • Podstawy symulacji komputerowej
 • Projektowanie systemów baz danych
 • Seminarium dyplomowe
 • LaTeX – system składu tekstu (1i2)
 • Projekt zespołowy
 • Kompozycja obrazu
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne i nowe technologie sieciowe
 • Projektowanie i utrzymanie portali internetowych (1i 2)

Przedmioty specjalizacyjne

Systemy i sieci komputerowe

 • Wirtualizacja systemów informatycznych
 • Administrowanie systemami informatycznymi (1i2)
 • Synteza i wdrażanie systemów informatycznych
 • Sieci komputerowe (1i 2)
 • Cisco 1 – instalacja i konfiguracja
 • Cisco 2 – zarządzanie

Przedmioty kierunkowe

 • Filozofia
 • Bazy danych
 • Systemy wbudowane
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • Ochrona danych osobowych
 • Podstawy programowania
 • Algorytmy i struktury danych
 • Systemy wbudowane
 • Architektura systemów komputerowych
 • Grafika, komunikacja człowiek-komputer
 • Systemy operacyjne
 • Technologie sieciowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja
  + przedmioty do wyboru

Grafika komputerowa

 • Podstawy rysunku
 • Podstawy skanowania i druku 3D
 • Realistyczna grafika komputerowa (1i2)
 • Cyfrowe przetwarzanie obrazów
 • After Effects
 • System Maya
 • Animacja komputerowa
 • Nowoczesne technologie percepcyjne i rejestracja ruchu
 • Podstawy projektowania graficznego do zastosowań w urządzeniach mobilnych


Systemy i sieci komputerowe

Ta specjalność to odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie rynku informatycznego na licencjonowanych administratorów sieci. Jej celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat projektowania, eksploatacji i administracji systemów informatycznych. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu tworzenia rozległych i lokalnych sieci komputerowych oraz transmisji danych i bezpieczeństwa. Jako Absolwent znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach wdrażających lub eksploatujących systemy informatyczne oraz jako administratorzy sieci komputerowych.

Grafika komputerowa

Interesujesz się grafiką komputerową? Chcesz korzystać z najnowszego sprzętu do jej obróbki?

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, nowoczesne laboratorium i sprzęt komputerowy do obróbki grafiki 2D i 3D zakupiony w ramach projektu kierunków zamawianych znacznie ułatwią Ci naukę. Studia nauczą Cię jak efektywnie zastosować nowoczesne technologie w zakresie grafiki komputerowej, artystycznej i animacji oraz elastycznie dostosować się do zmian rynkowych. A ponadto będziesz miał niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wielu dodatkowych warsztatach biznesowych i językowych. Specjalność umożliwi Ci zdobycie pracy w takich obszarach jak: projektowanie multimedialnych stron www, tworzenie materiałów DTP przeznaczonych do druku, projektowanie identyfikacji wizualnej marki, wykonywanie fotografii, generowanie grafiki 3D jako wizualizacji architektury lub produktów.

- Swoją przyszłość wiążę z grafiką komputerową, szczególnie z projektowaniem identyfikacji wizualnej marki. Dlatego wybrałam kierunek dofinansowany Grafika Komputerowa. Szczerze mówiąc, jestem zadowolona zarówno z jakości kształcenia jak również wysokiego stypendium, które udało mi się uzyskać za dobre wyniki w nauce – Małgorzata Nowak, studentka II roku WSZ „Edukacja”.

- Oprócz mojej zwariowanej grupy, dzięki której nigdy nie jest nudno, najbardziej podobały mi się zajęcia na tabletach, na których mogliśmy tworzyć własne kreacje istniejących dzieł sztuki. Na takich zajęciach można pofantazjować, nadając nowy wygląd słonecznikom Van Gogha czy nowy uśmiech Mona Lisie. To naprawdę fajna sprawa, choć na początku trudno było się do nich przyzwyczaić, w końcu zamiast myszki ma się rysik – Olga Laskowska, II rok Informatyki na WSZ „Edukacja”.

Cyberbezpieczeństwo

Specjalność Cyberbezpieczeństwo gwarantuje wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz ochrony danych. Studenci nabywają umiejętności z zakresu przeprowadzania oceny ryzyka IT, audytowania zasobów IT
w przedsiębiorstwie, projektowania i oceny rozwiązań z zakresu architektury bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wiedza oraz umiejętności uzyskane w ramach niniejszej specjalności umożliwiają jego absolwentowi branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji związanym m.in. z audytowaniem systemów, sieci i danych pod kątem bezpieczeństwa, jak również analizą zagrożeń oraz naruszeń w systemach informatycznych. Specjalność ta odpowiada na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na specjalistów tej branży na całym świecie przygotowując kandydatów do uzyskania cenionych kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiający im podjęcie pierwszej pracy w tym zawodzie.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Informatyka
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.