Studia I stopnia

Informatyka

Specjalności: Administrator Systemów Komputerowych, Administrator Systemów Teleinformatycznych, Cyberbezpieczeństwo, Grafika Komputerowa, Programowanie.

Pracodawcy szukają pracowników IT. Tylko we Wrocławiu działa kilkanaście międzynarodowych firm, które zatrudniają absolwentów informatyki, m.in. Credit Suisse, Nokia, IBM, czy Volvo IT.

Pedagogika

Specjalności (nienauczycielskie): Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej, Profilaktyka uzależnień z elementami resocjalizacji, Edukacja dorosłych i marketing społeczny, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej, Psychobiologia i psychosomatyka w edukacji.

Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych.

Zarządzanie

Specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Audyt wewnętrzny w firmie, Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu.