Studia I stopnia

Informatyka

Specjalności: Administrator Systemów Teleinformatycznych, Cyberbezpieczeństwo, Programowanie z elementami Grafiki Komputerowej.

Pracodawcy szukają pracowników IT. Tylko we Wrocławiu działa kilkanaście międzynarodowych firm, które zatrudniają absolwentów informatyki, m.in. Credit Suisse, Nokia, IBM, czy Volvo IT.

Pedagogika

Specjalności (nienauczycielskie): Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza z Elementami Terapii Pedagogicznej, Psychobiologia i psychosomatyka w edukacji, Profilaktyka uzależnień z elementami resocjalizacji (wcześniej: Resocjalizacja z profilaktyką Uzależnień), Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej.

Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych.

Zarządzanie

Specjalności: Audyt Wewnętrzny w Firmie, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Marketing i social media.

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu.