Studia II stopnia

Pedagogika

Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii, Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową, Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

Pedagogika pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych.

Zarządzanie

Specjalności: Coaching w Biznesie, Rachunkowość sektora finansów publicznych, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wycena wartości przedsiębiorstwa.

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu.