Studia II stopnia

Pedagogika

Specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową, Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, Zarządzanie Oświatą, Pracownik Socjalny

Pedagogika pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych.

Zarządzanie

Specjalności: Coaching w Biznesie, Finanse i Rachunkowość w Firmie (wcześniej: Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie), Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu.