wszedukacja

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

e-Dziekanat

Szukaj

Redakcja kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do składania artykułów do opublikowania. Ze swojej strony redakcja zapewnia o dołożeniu wszelkich możliwych starań o najwyższy poziom edytorski, redakcyjny i typograficzny publikowanych prac.

Prace autorskie należy przesyłać pocztą na adres:
 

Redakcja „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA”
Wyższa Szkoła Zrządzania „Edukacja”
ul. Krakowska 56-62/ p. 2
50-425 Wrocław
lub drogą elektroniczna na adres redakcja@edukacja.wroc.pl

Kwartalnik "Gospodarka Rynek Edukacja"

„GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” to czasopismo naukowe publikujące oryginalne prace naukowe, które powstały na podstawie badań własnych, jak również prace przeglądowe i poglądowe oraz prace bibliograficzne. W Radzie Naukowej zasiadają uczeni, specjaliści z wielu dyscyplin nauki i dydaktyki. 

Czasopismo ukazuje się cztery razy w roku jako publikacja drukowana i elektroniczna. Artykuły są dostępne pod adresem internetowym: ojs.edukacja.wroc.pl

Redakcja kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” przyjmuje do druku artykuły w języku polskim i angielskim, z abstraktami, słowami kluczowymi i streszczeniami.

W skład Rady Naukowej wchodzą:

Przewodniczący Rady Naukowej:

prof. Janusz Czerny – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław

Członkowie:
doc. Stefano Epifani – Sapienza University of Rome, Rome, Italy
prof. Jedrzej George Frynas – Middlesex University Business School, London, Great Britain
mgr Jan Kędzierski – TVP Wrocław, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk
dr Marek Lewandowski – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław
prof. Helena Lindskog – Linköping University, Linköping, Sweden
prof. Janusz Martan – Politechnika Wrocławska
prof. Juho Mäkiö – University of Applied Sciences, Emden/Leer, Germany
prof. Eugeniusz Prystupa – Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine
prof. Narcyz Roztocki, Ph.D. – State University of New York at New Paltz, New Paltz, United States of America
prof. Ralph Sonntag – Dresden University of Applied Sciences, Dresden, Germany
prof. Martin Zvonař, Ph.D. – Masaryk University, Brno, Czech Republic

Redaktor Naczelny
dr Henryk Żeligowski
redaktor.naczelny@edukacja.wroc.pl

Sekretarz Redakcji
dr Paweł Urbaniak
sekretarz.redakcji@edukacja.wroc.pl

Kwartalnik „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” jest indeksowany w:

1.ERIH PLUS – EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL
3. BAZA KONSORCJUM BAZEKON
4. BAZHUM – BAZA CZASOPISM HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
5. PBN – POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA
6.ARIANTA – NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE

WERSJA ELEKTRONICZNA kwartalnika
"GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA"

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Wydawca kwartalnika zgodnie z Zarządzeniem Rektora, przyjmując pracę autorską do opublikowania, pobiera opłatę w wysokości brutto 430,50 zł.

PRENUMERATA

Prenumerata wersji drukowanej kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” możliwa jest na następujących zasadach:

1. Prenumerata jest możliwa w dowolnym czasie danego roku, może również obejmować egzemplarze roku poprzedniego.

2. Możliwa jest tylko prenumerata całoroczna lub kilku całych roczników.

3. Cena prenumeraty rocznej z uwzględnieniem podatku VAT wynosi brutto 105,- zł i obejmuje koszty wysyłki krajowej. W przypadku wysyłki zagranicznej koszty są kalkulowane indywidualnie.

4. W celu zakupienia prenumeraty należy zgłosić się do Wydawcy w formie listu tradycyjnego lub pocztą mailową z podaniem nazwy nabywcy (Zamawiającego), jego adresu i numeru NIP. Należy również podać adres wysyłki pocztowej (jeśli jest inny od adresu Zamawiającego), a także liczbę zamawianych roczników i egzemplarzy.

5. Wydawca po przyjęciu zamówienia prenumeraty wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Po uzyskaniu zapłaty Wydawca przystąpi niezwłocznie do realizacji prenumeraty.

6. Za numery archiwalne kwartalnika uznaje się publikacje z okresu 2 lat od aktualnego roku. Możliwe są one do nabycia w cenie brutto 10,50 zł w dowolnym czasie i ilości po złożeniu zamówienia.

7. Pojedyncze egzemplarze kwartalnika można nabyć w cenie brutto 36,75 zł w dowolnym czasie i ilości po złożeniu zamówienia.

REKLAMA

Wydawca kwartalnika zgodnie z Zarządzeniem Rektora przyjmuje reklamy, ogłoszenia i inne informacje do opublikowania w kwartalniku „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA”. Reklamy przyjmowane są w formatach plików graficznych (pdf, tiff, jpg).

Moduły reklamowe:

1/4 strony A4 (105 mm x 148 mm) – 200,- zł plus VAT

1/2 strony A4 (210 mm x 148 mm) – 400,- zł plus VAT

cała strona A4 (210 mm x 297 mm) – 800,- zł plus VAT.

Skip to content