wszedukacja

e-Dziekanat

BIP

WDN

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

BIP

WDN

Biologia

Nauczyciel biologii to kluczowa postać w edukacji, dzięki której uczniowie zyskują wiedzę na temat fascynującego świata przyrody i zdobywają umiejętności niezbędne do zrozumienia złożonych procesów biologicznych.

Studia Podyplomowe o nazwie „Biologia” to oferta dydaktyczna skierowana do nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu z biologii. Program jest przeznaczony dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Dzięki programowi nauczyciele nabędą merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania biologii. Studia pozwolą absolwentom zdobyć niezbędne kompetencje i umiejętności, które będą w stanie wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Program kształcenia zapewni uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu programu nauczania biologii, zgodnie z aktualnymi wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel studiów

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli czynnych zawodowo oraz metodyków, zapewniają Słuchaczom fachową wiedzę oraz konkretnych umiejętności, a ukończenie studiów umożliwi im podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela biologii. Absolwenci studiów zdobędą rzetelną, wszechstronną wiedzę, którą potrafią wykorzystać w pracy w szkole, a także będą umieli samodzielnie pogłębiać, aktualizować oraz integrować ją z innymi dziedzinami nauki. Słuchacze zostaną przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z biologii.

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 275

Praktyki: 90 godzin

Forma studiów: stacjonarne

Koszt studiów

3900
 •  

Koszt semestru

3 x 1300
 •  

Koszt miesięczny

15 x 290
 •  

Ramowy program studiów

 • Biologia komórki (15 godz.)
 • Różnorodność biologiczna – wirusy, bakterie, protisty, grzyby (18 godz.)
 • Różnorodność biologiczna – rośliny (15 godz.)
 • Fizjologia roślina (9 godz.)
 • Różnorodność biologiczna – zwierzęta bezkręgowe i kręgowe (21 godz.)
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka (30 godz.)
 • Genetyka i inżynieria genetyczna (18 godz.)
 • Podstawy ekologii oraz ochrony środowiska i przyrody (9 godz.)
 • Biologia ewolucyjna (9 godz.)
 • Fizjologia zwierząt (15 godz.)
 • Zajęcia terenowe – Różnorodność biologiczna (12 godz.)
 • Zajęcia terenowe – Podstawy ekologii oraz ochrony środowiska i przyrody (9 godz.)
 • Dydaktyka nauczania biologii (90 godz.)
 • Przygotowanie do egzaminu (5 godz.)

Poznaj naszych wykładowców

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel mianowany, uczący w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym w systemie dziennym i zaocznym. Koordynator projektów edukacyjnych oraz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, przewodniczący zespołu przyrodniczego, opiekun kółka biologicznego.

Absolwentka wydziału biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, egzaminator maturalny z przedmiotu biologia. Absolwentka Studiów Podyplomowych „Lider Oświaty” ukończonych na Collegium Civitas i CEO w Warszawie. Wieloletni dyrektor szkoły.

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek -Geografia nauczycielska. Ukończyła Podyplomowe Studium Wiedzy o Śląsku. Nauczyciel geografii i przyrody, koordynator ścieżek edukacyjnych i opiekun koła turystycznego.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

BIOLOGIA

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Skip to content