fbpx

wszedukacja

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe z kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to kompleksowe przygotowanie do pracy z osobami o obniżonej normie intelektualnej w różnych placówkach, zdobycie praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii.

Studia podyplomowe na kierunku „pedagog specjalny – w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” przygotowują słuchaczy do wykonywania tego zawodu. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Koszt studiów podyplomowych na tym kierunku wynosi 4 800 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 350 zł dla osób, które nie posiadają specjalizacji z pedagogiki specjalnej. Dla osób, które już mają specjalizację, koszt wynosi 4 320 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 320 zł.

Studia te są przeznaczone dla absolwentów kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym, w tym nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych. Osoby, które nie posiadają specjalizacji z pedagogiki specjalnej, będą musiały zrealizować dodatkowy blok 60 godzin uzupełniający oraz 60 godzin praktyk.

Oferta edukacyjna skierowana jest również do osób, które już posiadają doświadczenie w pracy pedagogicznej oraz dla tych, którzy posiadają specjalizację z pedagogiki specjalnej. Ukończenie tych studiów gwarantuje rozwój kariery osobom zatrudnionym na stanowiskach takich jak: nauczyciel w placówce specjalnej dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, pedagog w przedszkolu, szkole i placówce edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej, pedagog specjalny oraz nauczyciel wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Trwa promocja – zapisz się do 30 lipca i zaoszczędź 1000 zł!

Profil kandydata

Ukończenie kierunku pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności pracy z dziećmi poniżej normy intelektualnej. Absolwenci będą również posiadali umiejętności dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów, konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz pracy z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Po ukończeniu studiów będą mieli również umiejętność wykorzystywania interaktywnych metod pracy, tolerancji dla inności, metody dramy, metody scen rodzajowych oraz metod specjalnych w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Cel studiów

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika zdobędzie się przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na różnych poziomach – w placówkach specjalnych, integracyjnych i masowych oraz w placówkach takich jak warsztaty pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i in. Studia są studiami kwalifikacyjnymi, które pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą/uczniami o obniżonej normie intelektualnej w warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego.

Kierunek „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie” przygotowuje do przeprowadzania wstępnej diagnozy, podejmowania interwencyjnych zabiegów psychokorekcyjnych oraz rozwija wiedzę i umiejętności do prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studenci zdobędą najnowszą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, a także będą mieli okazję zgłębić problematykę związaną z organizowaniem pracy wychowawczo-dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Będą mieli również szansę na wykształcenie umiejętności ułatwiających im dokonanie właściwego doboru treści, form i środków do indywidualnej pracy.

Studia mają praktyczny charakter, a zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi (np. zajęcia warsztatowe), co pozwala na dużą wagę przykładanie do metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzący zajęcia to pedagodzy, psycholodzy oraz terapeuci, którzy zajmują się na co dzień pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 395

Praktyki: 120 godzin

Forma studiów:
stacjonarne

Koszt studiów

*4800
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 4320 zł

Koszt semestru

3 x *1600
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 1440 zł

Koszt miesięczny

15 x *350
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 320 zł

Ramowy program studiów

 • Kompetencje nauczyciela ucznia z niepełnosprawnością intelektualną (21  godz.)
 • Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej (18  godz.)
 • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (15  godz.)
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej (33 godz.)
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym (33 godz.)
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (33 godz.)
 • Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w systemach edukacji i wsparcia społecznego (24  godz.)
 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (30 godz.)
 • Praca rewalidacyjno-wychowawcza z osobami ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną (33 godz.)
 • Prawne aspekty pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną (18 godz.)
 • Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (30 godz.)
 • Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną  (30 godz.)
 • Rozwój osoby z niepełnosprawnością intelektualną (24 godz.)
 • Wczesne wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (30 godz.)
 • Współpraca ze środowiskiem i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy (18 godz.)
 •  
 • Kompetencje nauczyciela ucznia z niepełnosprawnością intelektualną (21  godz.)
 • Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej  (18  godz.)
 • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (15  godz.)
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej (33 godz.)
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym (33 godz.)
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (33 godz.)
 • Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w systemach edukacji i wsparcia społecznego (24  godz.)
 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (30 godz.)
 • Praca rewalidacyjno-wychowawcza z osobami ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną (33 godz.)
 • Prawne aspekty pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną (18 godz.)
 • Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (30 godz.)
 • Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną (30 godz.)
 • Rozwój osoby z niepełnosprawnością intelektualną  (24 godz.)
 • Wczesne wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (30 godz.)
 • Współpraca ze środowiskiem i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy (18 godz.)
 •  

Dla osób nie  posiadających specjalności  z pedagogiki specjalnej obowiązuje dodatkowo obowiązek  zrealizowania bloku w wysokości 60 godzin dydaktycznych i dodatkowych 60 godzin  praktyk.

Poznaj naszych wykładowców

Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk społecznych, adiunkt, pedagog specjalny. Obszar zainteresowań badawczych: diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w rozwoju. Jako praktyk podejmuje działania związane ze wspomaganiem rozwoju głównie  w obszarze kontaktu szeroko pojętego. Jest terapeutą w Fundacji Sensoria. Szczególną uwagę poświęca dzieciom z zespołem Downa. W swoich działaniach stosuje koncepcję terapii opartą na więzi z dzieckiem (Duchowa Pedagogia Miłości A. Brühlemeira oraz Niedyrektywna Terapia Zabawowa  H. Olechnowicz). Współpracuje z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Zespołem Downa RAZEM. Uczestniczyła we wdrożeniu Programu Edukacji Włączającej dla Dzieci z ZD do grup przedszkolnych, potem szkolnych (innowacja  w edukacji na skalę kraju). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Za naczelną zasadę w spotkaniu z drugim człowiekiem uważa budowanie w nim nadziei, niezależnie od tego, z kim się spotykamy.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

Profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

Pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Lekarz specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym, na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz na Oddziałach Pediatrycznych o różnych profilach. W swojej codziennej pracy diagnozuje i leczy dzieci w każdym wieku z różnymi chorobami neurologicznymi, niemowlęta z zaburzeniami rozwoju, a także konsultuje starsze dzieci ze schorzeniami psychiatrycznymi na Oddziałach Psychiatrycznych. Posiada licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z zakresu elektroencefalografii, która uprawnia do opisywania badań EEG, wykonuje również badania EMG (elektromiografia) w diagnozowaniu schorzeń nerwowo-mięśniowych. Wydaje także opinie jako biegły sądowy.

Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Chcesz rozpocząć studia?

  Zarejestruj się online na kierunku: 

  EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

   Zapisz się na studia podyplomowe
   do 30 lipca i zgarnij
   1000 zł zniżki!

   Sprawdź warunki promocji:

   Skip to content