wszedukacja

e-Dziekanat

BIP

WDN

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

BIP

WDN

Edukacja techniczna

Rozwijaj swoje umiejętności w dziedzinie techniki i zdobądź uprawnienia do nauczania przedmiotów technicznych we wszystkich typach szkół - wybierz studia podyplomowe z edukacji technicznej!

Przygotowaliśmy kierunek studiów podyplomowych, który pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotu technika we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą szczególnie przydatne dla nauczycieli już aktywnych zawodowo. Na studia przyjmujemy osoby posiadające tytuł licencjata lub magistra.

Zajęcia składają się z wiedzy merytorycznej z zakresu techniki oraz dużej ilości treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów technicznych na różnych poziomach kształcenia. Studia trwają 3 semestry i obejmują nauczanie techniki oraz zdobycie uprawnień. Absolwenci będą mogli nauczać techniki oraz edukacji technicznej w publicznych i prywatnych placówkach.

 Koszt studiów wynosi 3 900 zł (jednorazowa opłata) lub 290 zł miesięcznie (15 rat). 

   Zachęcamy do złożenia dokumentów:

 • Nauczycieli, którzy posiadają pełne przygotowanie zawodowe i chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu.
 • Absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • Absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

Cel studiów

Absolwenci tego kierunku, będący czynnymi zawodowo nauczycielami, uzyskują uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Absolwenci studiów licencjackich, po ukończeniu studiów podyplomowych, będą mogli nauczać w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół. Co więcej, studenci zostaną przygotowani do nauczania wielu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów mają charakter interdyscyplinarny i wzbogacą warsztat każdego nauczyciela.

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 365

Praktyki: 90 godzin

Forma studiów: on-line

Koszt studiów

3900
 •  

Koszt semestru

3 x 1300
 •  

Koszt miesięczny

15 x 290
 •  

Ramowy program studiów

 • Materiałoznawstwo
 • Rysunek techniczny
 • Zarys postępu technicznego
 • Dydaktyka techniki z elementami pomiaru dydaktycznego
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Automatyka i robotyka
 • Pracownia techniczna, narzędzia i urządzenia techniczne
 • Technologie informacyjne w nauczaniu techniki
 • Podstawy ergonomii i higieny pracy
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Podstawy pomocy przedmedycznej

Poznaj naszych wykładowców

Nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły zawodowej, nauczyciel akademicki, konsultant w obszarze kształcenia zawodowego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, rzeczoznawca SIMP, autor publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego, autor i recenzent podstaw programowych oraz programów nauczania kształcenia zawodowego, autor zadań egzaminacyjnych na zewnętrzne egzaminy zawodowe, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

Doktor nauk technicznych z obszaru materiałoznawstwa, nauczyciel dyplomowany, konsultant specjalizujący się w metodyce kształcenia zawodowego, wieloletni dyrektor szkoły zawodowej, nauczyciel akademicki, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, autorka i recenzentka podstaw programowych, podręczników oraz planów i programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktorat w obszarze nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki. Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, długoletni konsultant Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, nauczyciel akademicki. Twórca pierwszych w kraju pracowni specjalistycznych w szkołach średnich do nauczania sterowania programowalnego (sterowniki PLC), autor i recenzent publikacji, programów nauczania, zadań egzaminacyjnych, podręczników i opracowań z zakresu kształcenia zawodowego w branży mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej, ekspert wielu projektów edukacyjnych w tych branżach, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Współautor i realizator projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku i wielu innych projektów dotyczących oświaty i kształcenia zawodowego.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

EDUKACJA TECHNICZNA

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Skip to content