wszedukacja

e-Dziekanat

BIP

WDN

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

BIP

WDN

Geografia

Studia Podyplomowe "Nauczyciel Geografii" to program kształcenia, który pozwoli Ci na zdobycie niezbędnych umiejętności i kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu na różnych poziomach edukacyjnych.

Studia Podyplomowe o nazwie „Geografia” to oferta dydaktyczna skierowana do nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w nauczaniu drugiego przedmiotu z zakresu geografii. Program jest przeznaczony dla absolwentów studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne. Po ukończeniu studiów, nauczyciele nabędą wiedzę merytoryczną oraz metodyczną potrzebną do prowadzenia zajęć z geografii, co pozwoli im na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Studia te pozwalają absolwentom na nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć z geografii zgodnie z obecnym programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zachęcamy do składania dokumentów na studia podyplomowe osoby posiadające pełne przygotowanie zawodowe, które chcą uzyskać dodatkowe kompetencje w nauczaniu drugiego przedmiotu, oraz absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

Cel studiów

Studenci będą przygotowani do nauczania różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, co pozwoli nauczycielom na wzbogacenie swojego warsztatu pracy.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli czynnie pracujących oraz metodyków, co zapewni zdobycie fachowej wiedzy i konkretnych umiejętności. Ukończenie studiów pozwoli na podjęcie pracy jako nauczyciel geografii, a absolwenci będą posiadali rzetelną i wszechstronną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce. Będą także potrafili samodzielnie aktualizować i integrować swoją wiedzę z innymi dziedzinami nauki oraz projektować zadania z zakresu geografii.

Profil kandydata

Absolwenci kierunku „Geografia” uzyskują uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, jeśli są już czynnie pracującymi nauczycielami. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy ukończą studia podyplomowe, będą mogli prowadzić zajęcia zgodnie z programem nauczania we wszystkich typach szkół.

 

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 275

Praktyki: 90 godzin

Forma studiów: stacjonarne

Koszt studiów

3900
 •  

Koszt semestru

3 x 1300
 •  

Koszt miesięczny

15 x 290
 •  

Ramowy program studiów

 • Astronomiczne podstawy geografii (15 godz.)
 • Geologia (15 godz.)
 • Hydrologia i oceanologia (15 godz.)
 • Gleboznawstwo, geografia gleb i biogeografia (20 godz.)
 • Kartografia, topografia i teledetekcja (15 godz.)
 • Geografia fizyczna (35 godz.)
 • Geografia społeczno-ekonomiczna (30 godz.)
 • Geografia regionalna Polski i świata (35 godz.)
 • Dydaktyka geografii (70 godz.)
 • Dydaktyka geografii -technologia informacyjna (20 godz.)

Poznaj naszych wykładowców

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

GEOGRAFIA

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Skip to content