wszedukacja

e-Dziekanat

BIP

WDN

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

BIP

WDN

Język angielski w nauczaniu

Odkryj swój potencjał językowy i zdobądź umiejętności niezbędne do nauczania angielskiego.

Głównym celem studiów podyplomowych jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do pracy jako nauczyciele języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach nauczania wczesnoszkolnego. Ukończenie programu zagwarantuje absolwentom niezbędne kwalifikacje, by podjąć pracę jako nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, spełniając wszystkie wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program jest skierowany do nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do pracy w przedszkolach, zerówkach oraz szkołach podstawowych, którzy nie posiadają wystarczających kwalifikacji do nauczania języka angielskiego. Wymagany poziom znajomości języka angielskiego to co najmniej A2/B1.

Studia podyplomowe oferują szybki sposób na podniesienie swoich kwalifikacji metodycznych w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz na I etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej).

Koszt nauki wynosi 4920 złotych.

Cel studiów

Program studiów zapewnia merytoryczne przygotowanie do egzaminu PTE, podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy jako nauczyciel języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są przez kompetentną kadrę w przyjaznej atmosferze. Studia doskonalące język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym pozwalają słuchaczom poznać i nauczyć się różnorodnych, nowoczesnych i efektywnych technik pracy z dziećmi, stymulują rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także przygotowują do zdania egzaminu PTE. W programie znajdują się zajęcia z fonetyki, wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz egzamin z języka angielskiego na poziomie B2.

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 360

Praktyki: 90 godzin

Forma studiów: stacjonarne

Koszt studiów

4920
 •  

Koszt semestru

3 x 1640
 •  

Koszt miesięczny

15 x 350
 •  

Ramowy program studiów

 • Zintegrowane sprawności językowe (90 godz.)
 • Fonetyka i ćwiczenia w mówieniu (30 godz.)
 • Metodyka nauczania języka angielskiego (30 godz.)
 • Warsztaty metodyczne (12 godz.)
 • Literatura anglojęzyczna i storytelling (18 godz.)
 • Elementy kultury i historii krajów anglojęzycznych (24 godz.)
 • Gramatyka praktyczna i pedagogiczna (30 godz.)
 • Praktyczna nauka języka angielskiego- konwersacje (12 godz.)
 • Praktyczna nauka języka angielskiego PTE Skills (42 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (12 godz.)

Poznaj naszych wykładowców

Jest absolwentką NKJO we Wrocławiu i filologii angielskiej UWr, Nauczyciel akademicki od 2009, a także nauczyciel języka angielskiego i angielskiego zawodowego w Zespole Szkól Gastronomicznych we Wrocławiu. Na studiach podyplomowych w DSW i WZS Edukacja prowadzi zajęcia z fonetyki, kultury i historii krajów anglojęzycznych, warsztaty metodyczne oraz literaturę.

Na co dzień jest koordynatorką grup dziecięcych w prestiżowej szkole językowej International House we Wrocławiu, tam też prowadzi kursy przygotowujące nauczycieli języka angielskiego do pracy z dziećmi. Szkoliła nauczycieli w Polsce, Anglii, Turcji, Portugalii i na Malcie, w planach ma też Irak. Regularnie bierze udział w konferencjach naukowych. Jest absolwentką filologii angielskiej i wydziału pedagogiczno-instrumentalnego.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od ponad 20 lat pracuje w języku angielskim jako nauczycielka, tłumaczka i wykładowca. Przez szereg lat prowadziła seminaria z Historii sztuki i teatru w English Division Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, tłumaczyła filmy popularno-naukowe BBC; uczy w języku angielskim  specjalistycznej terminologii logistycznej na MWSLiT we Wrocławiu. Tłumaczka poezji amerykańskiej , tekstów poświęconych sztuce współczesnej, a także licznych przekładów w dziedzinie socjologii medycyny, stomatologii i ekonomii. Od lat prowadzi zajęcia z j. angielskiego na studiach licencjackich i podyplomowych na wrocławskich uczelniach. Prywatnie- artystka multimedialna, związana z legnicko-wrocławską formacją INIRE

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Skip to content