wszedukacja

e-Dziekanat

BIP

WDN

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

BIP

WDN

Logopedia

logopedia-2

Rozwijaj swoją karierę w obszarze logopedii i zdobądź pełne kwalifikacje zawodowe poprzez nasze 4-semestralne studia podyplomowe, oferujące minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych oraz możliwość uzyskania Certyfikatu Zawodowego Logopedy.

Logopedia jest dziedziną nauki powiązaną z medycyną, psychologią, pedagogiką oraz lingwistyką. Ukończenie studiów podyplomowych z tej dziedziny pozwala na rozwinięcie wiedzy w tych kierunkach oraz umożliwia prowadzenie skutecznej terapii logopedycznej. Studenci logopedii zdobywają w trakcie zajęć wiedzę z zakresu etiologii, mechanizmów i technik terapii logopedycznej, a także poznają rodzaje zaburzeń mowy. Studia te stanowią kompendium wiedzy oraz wyposażają w praktyczne umiejętności, które są niezbędne w kontakcie z pacjentem. W ramach zajęć uczymy się obsługi specjalistycznej aparatury oraz korzystania z najnowszych programów multimedialnych, co jest kluczowe dla skutecznej terapii logopedycznej.

Studia podyplomowe na kierunku „Logopedia” trwają 4 semestry i po ich ukończeniu można ubiegać się o pracę na różnych stanowiskach, takich jak logopeda na oddziale szpitalnym, logopeda w specjalistycznej poradni, logopeda szkolny i przedszkolny. Terapia logopedyczna może również być prowadzona w prywatnych gabinetach.

 

Zapraszamy absolwentów studiów II stopnia, którzy ukończyli dowolne specjalności z obszaru nauk humanistycznych, kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, pedagogiki, psychologii, filologii oraz fizjoterapii. Nasza oferta edukacyjna może również zainteresować osoby posiadające uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

Zapisz się online!

Tylko do 30 września trwa promocja na wpisowe – okrągłe 0 zł!

Zapisz się online!

Tylko do 30 września trwa promocja na wpisowe – okrągłe 0 zł!

Cel studiów

Jednym z atutów naszych studiów jest kształcenie praktyczne, które pozwala na zdobycie solidnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy logopedycznej. Część zajęć realizowana jest w formie warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych, dzięki czemu studenci uczą się prowadzenia terapii logopedycznej w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności. Analizowanie dynamiki zaburzeń mowy oraz stosowanie metod z zakresu terapii psychologicznej i pedagogicznej są kluczowymi aspektami zajęć. Nasi absolwenci będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej, zgodnie z zasadami prawnych i etycznych.

Nasza oferta edukacyjna umożliwia zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie logopedii, co potwierdza świadectwo ukończenia studiów logopedycznych zgodne z minimum programowym określonym przez Kolegium Logopedyczne w uchwale z dnia 16 lutego 1998 roku. Oferujemy kształcenie na 4-semestralnych logopedycznych studiach podyplomowych, które spełniają wymagania Polskiego Związku Logopedów, pozwalające na zdobycie Certyfikatu Zawodowego Logopedy – dokumentu potwierdzającego posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Po ukończeniu naszych studiów poszerzysz swoją wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki i lingwistyki, co jest niezbędne w terapii logopedycznej. Będziesz mógł/a aplikować o pracę w różnych instytucjach, takich jak szpitale, poradnie specjalistyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki terapeutyczne i resocjalizacyjne, które realizują oddziaływania logopedyczne. Ponadto, będziesz mógł/a prowadzić prywatną praktykę logopedyczną i zdobędziesz umiejętności w zakresie stosowania specjalistycznych multimedialnych programów logopedycznych i aparatury potrzebnej w procesie terapii logopedycznej.

logopedia

Liczba semestrów: 4

Ilość godzin: 610

Praktyki: 120 godzin

Forma studiów: stacjonarne

Liczba semestrów: 4

Ilość godzin: 610

Praktyki: 120 godzin

Forma studiów: stacjonarne

Koszt studiów

*7400
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 6900 zł

Koszt semestru

2 x *3700
 •  
4 x *1850
 •  
*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi
2×3450 zł lub 4x1850zł

Koszt miesięczny

20 x *390
 •  
*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 20×360 zł

Koszt studiów

*7400
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 6900 zł

Koszt semestru

2 x *3700
 •  
4 x *1850
 •  
*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi
2×3450 zł lub 4x1850zł

Koszt miesięczny

20 x *390
 •  
*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 20×360 zł

Ramowy program studiów

Dla osób nie  posiadających specjalności  z pedagogiki specjalnej obowiązuje dodatkowo obowiązek  zrealizowania bloku w wysokości 60 godzin dydaktycznych i dodatkowych 60 godzin  praktyk.

Blok medyczny:

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego (9 godz.)
 • Anatomia i budowa aparatu mowy (9 godz.)
 • Podstawy psychiatrii i neurologii dla logopedów (18 godz.)
 • Podstawy ortodoncji (9 godz.)

Blok psychologiczno-pedagogiczny:

 • Psychologia rozwojowa i kliniczna (21 godz.)
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej(18 godz.)
 • Podstawy terapii pedagogicznej(15 godz.)
 • Pedagogika zabawy (15 godz.)
 • Terapia rodzin dzieci z zaburzeniami mowy (15 godz.)
 • Logorytmika w terapii zaburzeń mowy (9 godz.)
 • Arteterapia w logopedii (9 godz.)
 • Techniki relaksacyjne w logopedii (9 godz.)

Blok obejmujący przedmioty dotyczące komunikacji i fonetyki:

 • Fonetyka i komunikacja językowa (41 godz.)
 • Komunikacja interpersonalna (9 godz.)
 • Podstawowe techniki komunikacji alternatywnej (12 godz.)
 •  Emisja głosu (15 godz.)

Blok logopedyczny:

 • Wprowadzenie do logopedii (6 godz.)
 • Warsztat pracy logopedy (9 godz.)
 • Opóźniony rozwój mowy (9 godz.)
 • Wczesna interwencja logopedyczna (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy przy rozszczepach (9 godz.)
 • Podstawy surdologopedii z elementami audiologii i foniatrii (24 godz.)
 • Jąkanie (15 godz.)
 • Afazja (18 godz.)
 • Dysartria (18 godz.)
 • Dyslalia (15 godz.)
 • Zaburzenia mowy osób upośledzonych umysłowo (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy w autyzmie (9 godz.)
 • Podstawy neurologopedii (12 godz.)
 • Diagnoza w logopedii (15 godz.)
 •  

Poznaj naszych wykładowców

Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

Profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

Logopeda, Pedagog. Wieloletnie doświadczenie w pracy logopedycznej i wychowawczej z dziećmi oraz młodzieżą w placówkach oświatowych. Prowadzi prywatną praktykę logopedyczno-wychowawczą. Ukończone kursy i szkolenia: Kinezjologia edukacyjna, Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami języka, mowy i głosu w przebiegu uszkodzenia układu nerwowego, Opóźniony rozwój mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne, Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka ryzyka z zastosowaniem metody ustno-twarzowej.

Doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in.  o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Nauczycielka języka polskiego, od 8 lat dyrektor gimnazjum. Absolwentka m.in.: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (wydział humanistyczny, kierunek: filologia polska); Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu -Terapia Pedagogiczna; Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu – Studium Interwencji Kryzysowej. Posiada kwalifikacje do zarządzania oświatą. Od kilku lat zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

LOGOPEDIA

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Chcesz rozpocząć studia?

  Zarejestruj się online na kierunku: 

  LOGOPEDIA

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

   Skip to content