fbpx

wszedukacja

Muzyka

Nauczyciel muzyki to osoba, która z pasją i zaangażowaniem dzieli się swoją wiedzą muzyczną, rozwijając talenty swoich uczniów i inspirując ich do twórczego wykorzystywania swojego zmysłu artystycznego.

Głównym celem studiów jest zdobycie wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności związanych z różnymi aspektami kultury, zarówno w wymiarze teoretycznym, analitycznym, jak i praktycznym. Jednym z elementów tych studiów jest aktywne wprowadzanie dzieci i młodzieży w życie kulturalne poprzez szeroko pojętą edukację muzyczną.

Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia zajęć muzycznych na wszystkich trzech etapach edukacyjnych (I, II i III) w zależności od uzyskania tytułu po ukończeniu studiów – licencjat lub magisterium. Absolwenci uzyskują formalne uprawnienia niezbędne do nauczania przedmiotu Muzyka w szkołach publicznych.

Opłata za studia wynosi 3900 zł, którą można wpłacić jednorazowo lub rozłożyć na 15 wygodnych rat miesięcznych po 290 zł.

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, ale nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu Muzyka. Adresatami tych studiów są również pedagodzy zatrudnieni w szkolnictwie specjalnym, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych oraz osoby, które chcą pracować w takich placówkach. Dobrze, gdy te osoby interesują się ogólnie pojętą edukacją artystyczną, muzyką i posiadają choćby elementarną wiedzę na ten temat.

Trwa promocja – zapisz się do 30 lipca i zaoszczędź 1000 zł!

Cel studiów

Podczas studiów realizowane są liczne zadania praktyczne, rozwijające kreatywność muzyczną. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach muzykoterapeutycznych, emisji głosu, dyrygowania, zajęciach ruchowych z elementami rytmiki, a także warsztatach artystycznych i szkolnych zespołach kameralnych. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności, które pozwalają na efektywne prowadzenie przedmiotu Muzyka oraz różnego rodzaju zajęć i warsztatów artystycznych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące, takie jak prace w grupach projektowych, case study, tworzenie scenariuszy zajęć, wyjścia w teren do placówek kulturalnych itp.

Po ukończeniu tego kierunku, można zwiększyć swoje kompetencje w zakresie edukacji muzycznej i przygotować się do prowadzenia przedmiotu Muzyka. Studia pozwalają także poznać i praktycznie zastosować współczesne koncepcje pedagogiczne w zakresie muzyki oraz zdobyć umiejętności do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć muzycznych, w tym chórów szkolnych i innych zespołów muzycznych. Studia pomagają również w rozwoju zmysłu muzycznego i wzroście kreatywności oraz umiejętności świadomego posługiwania się głosem i samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania uwzględniających interdyscyplinarność.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, co umożliwia prowadzenie zajęć muzycznych na I, II i III etapie edukacyjnym w zależności od uzyskania tytułu po ukończeniu studiów – licencjata lub magistra.

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 365

Praktyki: 90 godzin

Forma studiów:
stacjonarne

Koszt studiów

3900
 •  

Koszt semestru

3 x 1300
 •  

Koszt miesięczny

15 x 290
 •  

Ramowy program studiów

 • Emisja głosu w pracy nauczyciela (15 godz.)
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe (15 godz.)
 • Historia muzyki  (10 godz.)
 • Zasady muzyki i solfeż    (20 godz.)
 • Elementy muzykoterapii w edukacji (12 godz.)
 • Historia muzyki  (10 godz.)
 • Podstawy prowadzenia szkolnych zespołów muzycznych ze zbiorową emisją głosu (20 godz.)
 • Interpretacja wybranych dzieł muzycznych (15 godz.)
 • Podstawy gry na instrumentach szkolnych (18 godz.)
 • Techniki multimedialne na lekcjach muzyki (10 godz.)
 • Metodyka nauczania muzyki (90 godz.)
 • Promocja i organizacja imprez muzycznych (10 godz.)
 • Zespół instrumentów szkolnych  (15 godz.)
 • Podstawy kompozycji i aranżacji (10 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (5 godz.)

Poznaj naszych wykładowców

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu sztuk plastycznych i zarządzania kulturą. Jest dyrektorem artystycznym oławskiego festiwalu organowego, chórmistrzem, instrumentalistą i realizatorem nagrań. Prowadzi studio nagrań muzyki klasycznej Classical Sound Studio. Jako muzyczny wydawca promuje młodych artystów, zabytkowe, wartościowe instrumenty i twórczość kompozytorów śląskich. Współpracuje z wieloma wybitnymi muzykami. Swoją muzyczną wiedzą i doświadczeniem dzieli się z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w trakcie wykładów, warsztatów, koncertów, zajęć wokalnych i chóralnych a także w czasie lekcji muzyki w szkołach ogólnokształcących i muzycznych. Był nominowany do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Kultura.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest dyrygentem w Ogólnokształcącej Szkole Muzyczne I st. i Szkole Muzycznej nr 2 we Wrocławiu, gdzie prowadzi Chór Con Passione raz orkiestrę smyczkową. Współpracowała z Filharmonią Wrocławską oraz z Narodowym Forum Muzyki współprowadząc Chór Chłopięcy. Pracuje jako wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ze swoimi zespołami koncertuje z powodzeniem na terenie całego Dolnego Śląska i za granicą.

Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Wydział Wokalny tejże uczelni. Współpracuje z wieloma chórami i zespołami. Jest dyrektorem artystycznym Wrocławskiego Festiwalu Chórów Osiedlowych. Na co dzień pracuje w Operze Wrocławskiej jako artystka chóru oraz kierownik Chóru Dziecięcego.

Certyfikowany Muzykoterapeuta i Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Muzycznej w Katowicach. Prowadzi warsztaty dla terapeutów, pedagogów, psychologów i rodziców z zakresu technik muzykoterapii kreatywnej. Wykorzystując techniki kreatywnej muzykoterapii wspiera przede wszystkim rozwój kompetencji komunikacyjnych, nawet wśród osób niewerbalnych. Prowadzi własne badania z zakresu wpływu muzykoterapii na człowieka.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

MUZYKA

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Zapisz się na studia podyplomowe
  do 30 lipca i zgarnij
  1000 zł zniżki!

  Sprawdź warunki promocji:

  Skip to content