fbpx

wszedukacja

Pedagogika korekcyjna

Rozwiń swoje kwalifikacje pedagogiczne i zdobądź umiejętności potrzebne do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się dzięki studiom podyplomowym z pedagogiki korekcyjnej.

To studia podyplomowe, które pozwalają na rozwój kariery związanej z pracą z dziećmi. Zajęcia trwają 3 semestry i obejmują szeroki zakres wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej.

Absolwenci tego kierunku zdobędą teoretyczne podstawy oraz praktyczne umiejętności w stosowaniu pozyskanej wiedzy. W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia takie jak: pedagogika korekcyjna (teoria i zastosowanie w praktyce – profilaktyka), diagnoza i korekcja zaburzeń zachowania i uczenia się, praktyczne wspieranie rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym, metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy. Ponadto, omówiona będzie interpretacja opinii i orzeczeń uzyskanych z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz współpraca z rodzinami uczniów z trudnościami w uczeniu się.

 

Studia podyplomowe na tym kierunku kosztują 4800 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 350 zł dla osób bez specjalizacji z pedagogiki specjalnej. Dla osób posiadających już taką specjalizację, koszt studiów podyplomowych wynosi 4 320 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 320 zł.

Studia podyplomowe na tym kierunku są skierowane do absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym, takich jak nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. Osoby bez specjalizacji z pedagogiki specjalnej będą musiały dodatkowo zrealizować blok 60 godzin uzupełniający i odbyć dodatkowo 60 godzin praktyk.

Oferta skierowana jest również do osób, które już posiadają doświadczenie w pracy pedagogicznej, a także do tych, którzy posiadają już specjalizację z pedagogiki specjalnej. Ukończenie tych studiów gwarantuje rozwój kariery osobom zatrudnionym na takich stanowiskach, jak nauczyciel, pedagog specjalny, psycholog oraz wychowawca w placówce oświatowo-wychowawczej.

Trwa promocja – zapisz się do 30 lipca i zaoszczędź 1000 zł!

Cel studiów

Studia mają praktyczny charakter i połączone są z teorią. W programie studiów dużo uwagi poświęcone jest praktycznym aspektom pracy terapeutycznej z uczniem, takim jak diagnostyka pedagogiczna, konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenie zajęć z terapii korekcyjno-kompensacyjnej. Program studiów obejmuje naukę konkretnych technik, które są przydatne w praktyce.

Po ukończeniu tego kierunku absolwent otrzyma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z pedagogiki korekcyjnej, takich jak zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne, w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, które zajmują się terapią pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, w tym również ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwent będzie również mógł prowadzić zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli z zakresu pedagogiki korekcyjnej.

Po ukończeniu kierunku, absolwent będzie mógł prowadzić indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą, zajęcia autoterapeutyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy mają różne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Ponadto, absolwent będzie mógł diagnozować i terapiować dzieci z zaburzeniami zachowania oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Będzie miał również kompetencje do pracy koordynacyjnej w zespole diagnozującym.

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 395

Praktyki: 120 godzin

Forma studiów:
stacjonarne

Koszt studiów

*4800
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 4320 zł

Koszt semestru

3 x *1600
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 1440 zł

Koszt miesięczny

15 x *350
 •  

*Dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej cena wynosi 320 zł

Ramowy program studiów

Dla osób nie  posiadających specjalności  z pedagogiki specjalnej obowiązuje dodatkowo obowiązek  zrealizowania bloku w wysokości 60 godzin dydaktycznych i dodatkowych 60 godzin  praktyk.

 • Etiopatogenezę specyficznych trudności w uczeniu się (18 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (5 godz.)
 • Medyczne podstawy pedagogiki korekcyjne (15 godz.)
 • Metody terapeutyczne  stosowane  w specyficznych trudnościach w uczeniu się (39 godz.)
 • Metodyczne aspekty wsparcia i współpracy (15 godz.)
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (21 godz.)
 • Pedagogiczne i logopedyczne aspekty specyficznych trudności w uczeniu się (30 godz.)
 • Podstawy pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych (30 godz.)
 • Postawy wobec ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (21 godz.)
 • Prawne aspekty pomocy  uczniowi ze specyficznych trudnościami w uczeniu się (18 godz.)
 • Proces diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się (39 godz.)
 • Profilaktyka trudności w uczeniu się i regulowaniu emocji i zachowań (18 godz.)
 • Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych (30 godz.)
 • Różnice indywidualne uczniów z trudnościami w nauce (30 godz.)
 • Uczeń  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w systemie edukacji (18 godz.)
 • Warsztat terapeuty pedagogicznego (18 godz.)
  •  

Poznaj naszych wykładowców

Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

Doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in.  o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Od ponad 20 lat prowadzi zajęcia z biblioterapii w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, w którym jest wicedyrektorem. Od lat prowadzi zajęcia z biblioterapii na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i konferencjach. Publikuje artykuły z biblio i bajkoterapii w czasopismach oraz wydawnictwach zbiorowych i pokonferencyjnych. Była członkiem Resortowej Komisji Programowej i opracowała  programy  specjalizacji biblioterapeutycznej i arteterapeutycznej w Studium, współtworzyła program studiów podyplomowych z biblioterapii prowadzonych przez instytut Psychologii UWr. Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, członek Redakcji kwartalnika „Biblioterapeuta” wydawanego przez PTB oraz rocznika „Przegląd Biblioterapeutyczny”wydawanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, specjalizuje się w psychologii środowiskowej. Jej badania ilościowe koncentrują się na sposobach w jaki środowisko naturalne i zabudowane przyczyniają się do dobrostanu (lub nie) człowieka. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są estetyka środowiska i życia codziennego, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby oraz wpływ kreatywności na zdrowie. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim. Od 2016 roku jest członkiem zarządu Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Zapisz się na studia podyplomowe
  do 30 lipca i zgarnij
  1000 zł zniżki!

  Sprawdź warunki promocji:

  Skip to content