fbpx

wszedukacja

Dziekanat:

Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:

Tel.: 71 37 72 128

e-Dziekanat

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia podyplomowe "Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza" to idealny wybór dla tych, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” mają na celu przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku pedagoga oraz wychowawcy. Zgodnie z opisem zawodu, wychowawca organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz opiekuje się grupą dzieci lub młodzieży w różnych placówkach. W swojej pracy zapewnia pomoc w nauce, organizuje czas wolny, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Współpracuje także z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami, aby zapewnić wychowankom warunki prawidłowego rozwoju oraz pomóc im w trudnych sytuacjach.

Studia podyplomowe „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” rozwijają wiedzę i umiejętności z dziedzin takich jak pedagogika, psychologia i metodyka. Program studiów obejmuje bogaty wachlarz działań umożliwiających prowadzenie pracy indywidualnej, w małych grupach oraz w różnych środowiskach. 

 

Studia są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne. Oferta kierowana jest do nauczycieli czynnie pracujących, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje, osób dopiero zainteresowanych podjęciem pracy jako nauczyciel-wychowawca oraz innych osób, które dążą do poszerzenia swoich kompetencji pedagogicznych. Wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego przez wszystkich kandydatów.

Trwa promocja – zapisz się do 30 czerwca i zaoszczędź 1000 zł!

Cel studiów

Podczas zajęć nasi studenci poznają Program Wzmacniania Rodziny, który jest skierowany do rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat, aby móc zatroszczyć się o swoich wychowanków. Nauczysz się także organizować i prowadzić zajęcia animacyjne, rekreacyjne, profilaktyczne indywidualne i grupowe.

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje „wychowawcy” na kierunku „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” jest ważnym krokiem w kierunku satysfakcjonującej kariery zawodowej w dziedzinie opieki i wychowania. Dołącz do nas i zdobądź niezbędne narzędzia do pracy jako wychowawca!

Profil kandydata

Absolwenci kierunku „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” otrzymują cenne narzędzia i kwalifikacje, umożliwiające pracę jako wychowawcy. Nasz program studiów podyplomowych oferuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje „wychowawcy” zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Absolwenci mogą podjąć pracę w różnych miejscach, takich jak placówki oświatowe, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego, instytucje pomocy społecznej i organizacje pożytku publicznego. Nasi studenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania i organizacji działań wspierających wychowanków i ich najbliższe otoczenie.

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 395

Praktyki: 120 godzin

Forma studiów: stacjonarne

Koszt studiów

3900
 •  

Koszt semestru

3 x 1300
 •  

Koszt miesięczny

15 x 290
 •  

Ramowy program studiów

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (15 godz.)
 • Metody terapii pedagogicznej (12 godz.)
 • Negocjacje i mediacje (6 godz.)
 • Podstawy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy (12 godz.)
 • Diagnoza pedagogiczna (9 godz.)
 • Warsztat asertywności (6 godz.)
 • Współpraca z rodziną i środowiskiem (9 godz.)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (12 godz.)
 • Ekspresja twórcza jako forma komunikacji (9 godz.)
 • Podstawy psychoterapii i socjoterapii (18 godz.)
 • Psychologia społeczna i zarządzania grupą (12 godz.)
 • Interwencja kryzysowa (9 godz.)
 • Projektowanie i ewaluacja pracy opiekuńczo-wychowawczej (9 godz.)
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (18 godz.)
 • Profilaktyka w pracy opiekuńczo-wychowawczej (9 godz.)
 • Psychologia różnic indywidualnych (9 godz.)
 • Warsztat pracy nauczyciela świetlicy szkolnej (12 godz.)
 • Podstawy pedagogiki specjalnej i andragogiki (9 godz.)
 • Wybrane zagadnienia psychopatologii (12 godz.)
 • Warsztat pracy pedagoga szkolnego (12 godz.)
 • Warsztat pracy pedagoga w instytucji opiekuńczo-wychowawczej (12 godz.)
 • Wybrane zagadnienia psychopedagogiki (9 godz.)
 • Warsztat umiejętności wychowawczych (17 godz.)
 • Trening twórczości (12 godz.)
 • Metody i techniki arteterapii (12 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (9 godz.)

Poznaj naszych wykładowców

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

Pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Zapisz się na studia podyplomowe
  do 30 czerwca i zgarnij
  1000 zł zniżki!

  Sprawdź warunki promocji:

  Skip to content