fbpx

wszedukacja

Dziekanat:

Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:

Tel.: 71 37 72 128

e-Dziekanat

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Studia podyplomowe z przygotowaniem pedagogicznym nauczyciela psychologa to inwestycja w Twoją przyszłość zawodową, która umożliwi Ci zdobycie nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również cennego doświadczenia potrzebnego do skutecznego nauczania i pomagania uczniom.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i ich program określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studia podyplomowe na tym kierunku trwają trzy semestry i umożliwiają zdobycie wymaganych kwalifikacji pedagogicznych dla psychologów, co pozwala na pracę w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dzięki temu programowi studiów absolwenci nauczą się kompleksowo realizować zadania dydaktyczne, doskonalić kompetencje opiekuńcze i wychowawcze, samodzielnie dostosowywać program nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

 

Koszt studiów wynosi 320 złotych miesięcznie (15 rat) lub 4 200 złotych (opłata jednorazowa). Zapraszamy absolwentów studiów kierunku psychologia, którzy planują uzyskać uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

Cel studiów

Absolwenci psychologii, którzy ukończą studia podyplomowe, otrzymają przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do pracy jako nauczyciel psycholog w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

Dodatkowo, rozpoczęcie studiów umożliwi: pozyskanie i wykorzystanie innowacyjnych metod pracy pedagogicznej, praktyczne ćwiczenie i zdobycie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej umożliwiającej skuteczną pracę, wzbogacenie kompetencji osobistych, tworzenie i ocena autorskich projektów kształcenia i wychowania.

 

Profil kandydata

Studia umożliwią absolwentom kierunku psychologia, którzy posiadają już wiedzę merytoryczną z tego zakresu, rozszerzenie swoich kwalifikacji o uprawnienia pedagogiczne. Absolwenci będą mogli podjąć pracę we wszystkich typach szkół jako nauczyciele psychologii, przy czym wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego.

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 320

Praktyki: 120 godzin

Forma studiów: on-line

Koszt studiów

4200
 •  

Koszt semestru

3 x 1400
 •  

Koszt miesięczny

10 x 320
 •  

Ramowy program studiów

Semestr I

 • System oświaty – realizacja prawa do kształcenia, wychowania, opieki (10 godz.)
 • Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i efektywności działania rodziców (10 godz.)
 • Problemy adaptacji dziecka. Gotowość szkolna (10 godz.)
 • Indywidualny i grupowy proces wychowania i edukacji (10 godz.)
 • Trudności w uczeniu się – diagnoza i zasady pracy (10 godz.)
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe (10 godz.)
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy (10 godz.)

Semestr II

 • Psychologia praktyczna w problemach rozwojowych, wychowawczych, dydaktycznych (20 godz.)
 • Monitorowanie i wspieranie procesu dydaktyczno-wychowawczego (10 godz.)
 • Psycholog jako edukator, diagnosta, doradca, orzecznik  (20 godz.)
 • Wspomaganie uczniów, rodziców, nauczycieli (20 godz.)

Semestr III

 • Samorozwój i samokształcenie ucznia (10 godz.)
 • Profilaktyka i promocja zdrowia (10 godz.)
 • Metodyka prowadzenia działań edukacyjnych (20 godz.)
 • Kultura języka (10 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (10 godz.)

Poznaj naszych wykładowców

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, komunikacją, negocjacjami, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

Profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Zapisz się na studia podyplomowe
  do 30 czerwca i zgarnij
  1000 zł zniżki!

  Sprawdź warunki promocji:

  Skip to content