fbpx

wszedukacja

Przygotowanie pedagogiczne

przygotowanie

Zdobądź uprawnienia pedagogiczne i otwórz sobie drzwi do pracy jako nauczyciel dzięki studiom podyplomowym z przygotowaniem pedagogicznym!

Studia mają charakter kwalifikacyjny i ich program określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studia podyplomowe na tym kierunku trwają trzy semestry i umożliwiają zdobycie wymaganych kwalifikacji pedagogicznych, co pozwala na pracę w szkołach oraz  placówkach oświatowych.

Dzięki temu programowi studiów absolwenci nauczą się kompleksowo realizować zadania dydaktyczne, doskonalić kompetencje opiekuńcze i wychowawcze, samodzielnie dostosowywać program nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Koszt studiów wynosi 320 złotych miesięcznie (15 rat) lub 4 200 złotych (opłata jednorazowa).

 

Trwa promocja – zapisz się do 30 lipca i zaoszczędź 1000 zł!

Profil kandydata

Absolwenci psychologii, którzy ukończą studia podyplomowe, otrzymają przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do pracy jako nauczyciel, szkole i placówce oświatowej.

Dodatkowo, rozpoczęcie studiów umożliwi: pozyskanie i wykorzystanie innowacyjnych metod pracy pedagogicznej, praktyczne ćwiczenie i zdobycie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej umożliwiającej skuteczną pracę, wzbogacenie kompetencji osobistych, tworzenie i ocena autorskich projektów kształcenia i wychowania.


nauczyciel
nauczyciel

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 540

Praktyki: 150 godzin

Forma studiów: on-line

Liczba semestrów: 3

Ilość godzin: 540

Praktyki: 150 godzin

Forma studiów: on-line

Koszt studiów

4200
 •  

Koszt semestru

3 x 1400
 •  

Koszt miesięczny

15 x 320
 •  

Ramowy program studiów

 • Podstawy pedagogiki ogólnej

 • Procesy emocjonalne, motywacyjne i poznawcze

 • Psychologia osobowości i rozwoju człowieka

 • Psychologia społeczna, wychowawcza i rodziny

 • Podstawy psychopatologii – zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży

 • Komunikacja społeczna

 • Profilaktyka w szkole

 • Teorie nauczania i wychowania

 • Programy kształcenia i wychowania

 • Specjalne potrzeby edukacyjne

 • Metody, zasady i formy pracy. Formy aktywności dzieci i młodzieży

 • Projektowanie działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych

 • Diagnoza i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej

 • Pedagogika społeczna. Funkcjonowanie placówki oświatowej w środowisku

 • Emisja głosu

 • Podstawy prawa oświatowego. Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela

 • Metodyka edukacji – blok przedmiotów humanistycznych

 • Metodyka edukacji – blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

 • Metodyka edukacji – technika i technologie informacyjne

 • Metodyka edukacji artystycznej, zdrowotnej i wychowania fizycznego

 • Konsultacje przed egzaminem

Poznaj naszych wykładowców

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, komunikacją, negocjacjami, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

Profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Chcesz rozpocząć studia?

  Zarejestruj się online na kierunku: 

  PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

   Zapisz się na studia podyplomowe
   do 30 lipca i zgarnij
   1000 zł zniżki!

   Sprawdź warunki promocji:

   Skip to content