wszedukacja

e-Dziekanat

BIP

WDN

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

BIP

WDN

Zarządzanie oświatą

Zarządzaj przyszłością edukacji - zdobądź wiedzę z naszymi studiami podyplomowymi z zarządzania oświatą!

Studia podyplomowe z zarządzania oświatą mają na celu wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego i kreatywnego zarządzania szkołami oraz placówkami oświatowymi. Program nauczania skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem, coachingiem oraz nadzorem nad działalnością oświatową, co umożliwia uzyskanie kwalifikacji do pracy w różnych typach placówek. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności.

Koszt studiów wynosi 3900 zł, który można rozłożyć na dziesięć wygodnych miesięcznych rat w wysokości 420 zł każda. To idealna okazja, aby zdobyć cenne kompetencje i wyróżnić się na rynku pracy.

Profil kandydata

Studia te skierowane są do osób zainteresowanych oświatą oraz zajmujących się jej problematyką. Są one szczególnie atrakcyjne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz dla osób przygotowujących się do objęcia funkcji kierowniczych w dziedzinie oświaty.

Zarządzanie oświatą pozwala także na zwiększenie efektywności pracy za pomocą narzędzi coachingowych.

Do udziału w studiach są zapraszani nauczyciele, którzy posiadają odpowiedni poziom wykształcenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Liczba semestrów: 2

Ilość godzin: 270

Forma studiów: stacjonarne

Koszt studiów

3900
 •  

Koszt semestru

2 x 1950
 •  

Koszt miesięczny

10 x 420
 •  

Ramowy program studiów*

*Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

 • Prawo w oświacie (24 godz.)
 • Informatyka w zarządzaniu oświatą (9 godz.)
 • Kierowanie placówką oświatową (27 godz.)
 • Kierowanie zmianą (9 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem  (6 godz.)
 • Organizacja procesu pedagogicznego (18 godz.)
 • Prawo w oświacie (12 godz.)
 • Psychologia i coaching w zarządzaniu szkołą, placówką oświatową (15 godz.)
 • Teoria organizacji i zarządzania (18 godz.)
 • TIK w pracy szkoły (9 godz.)
 • Zarządzanie finansami w szkole/placówce oświatowej (9 godz.)
 • Zarządzanie jakością i ocena efektowności pracy (36 godz.)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (18 godz.)

Poznaj naszych wykładowców

 Ukończyła Akademię Rolniczą na Wydziale Technologii Żywności. Jest absolwentką studiów podyplomowych z: Zarządzania strategicznego w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji  we Wrocławiu, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Zarządzania projektami w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz ekspertem w Radzie Konsultacyjnej ds. kształcenia zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Ma wieloletnią praktykę na stanowiskach kierowniczych w oświacie. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania i prawa oświatowego w branżowych czasopismach oświatowych. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych, kierunek- historia, specjalność – nauczycielska. Jest absolwentem studiów podyplomowych z Zarządzania w oświacie w Wyższej Szkole Bankowej  we Wrocławiu, Prawa administracyjnego  w Wyższej  Szkole Informatyki i Zarządzania „COPERNICUS” we Wrocławiu oraz Kursu kwalifikacyjnego z nadzoru pedagogicznego. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. Ma wieloletnią praktykę na stanowiskach kierowniczych w oświacie. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla kadry kierowniczej i szkół i placówek oświatowych, ponadto współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

Pedagog, oligofrenopedagog, lider zmian MEN w obszarze kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła. studia doktoranckie trzeciego stopnia na wydziale nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz liczne formy kwalifikacyjne i doskonalące min. nadające uprawnienia do pracy z dorosłymi. Wieloletnie doświadczenie kierownicze; aktualnie dyrektor – codzienny praktyk. Uczestniczyła w realizacji projektów np. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Organizator, kierownik i wykładowca kursów kwalifikacyjnych min. organizacja i zarządzanie w oświacie, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika.

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe w zakresie: Nauczyciel informatyki oraz Szkolny doradca zawodowy. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – Organizacja i zarządzanie oświatą. Jest realizatorką wielu projektów unijnych z zakresu informatyki, m.in. Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, w tym od kilkunastu lat dwie sieci współpracy i samokształcenia.

Chcesz rozpocząć studia?

Zarejestruj się online na kierunku: 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Potrzebujesz więcej informacji?

Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.

  Skip to content