fbpx

wszedukacja

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Zarejestruj się przez Internet

Zarejestruj się przez Internet: >>rekrutacja on-line<<. Na maila otrzymasz potwierdzenie wysłania zgłoszenia (nie otrzymałaś e-maila? – sprawdź w folderze „SPAM” lub „wiadomości-śmieci”). Zapłać opłatę wpisową, wygeneruj potwierdzenie w pdf i poczekaj na kontakt z Działu Rekrutacji, który przeprowadzi Cię przez kolejne kroku rekrutacji on-line.

Krok 2

Złóż komplet dokumentów

Odbierz maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca wraz z dokumentami – wydrukuj wszystkie dokumenty, które znajdziesz w załączniku, przeczytaj, podpisz i wyślij pocztą tradycyjną lub przynieś osobiście do Uczelni.

Dołącz również pozostałe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji według poniższych wytycznych:

Krok 3

Odbierz wpis na listę studentów

Odbierz z Działu Rekrutacji potwierdzenie wpisania na listę studentów oraz z podpisaną umowę.

Informacje dla kandydatów

Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku:
na semestr letni od 01.XII do 28.II,
na semestr zimowy od 01.V do 30.IX
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są tworzone wówczas, gdy zbierze się min. 20 osób zainteresowanych danym kierunkiem. Informacje o terminie rozpoczęcia zajęć zostaną przesłane pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji. Po rozpoczęciu roku akademickiego każdy student otrzymuje dostęp do e-Dziekanatu.

Lista dokumentów - Studia podyplomowe

·         Kwestionariusz osobowy
·         Podanie o przyjęcie na studia
·         Oświadczenie o płatnościach
·         Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu)
·         DLA STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych

Czesne za naukę w WSZ Edukacja każdy słuchacz Studiów Podyplomowych powinien wpłacać na własne subkonto.

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja
ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław
PKO BP S.A.  I o/Wrocław ul. Wita Stwosza 33/35

Indywidualny nr konta podany został po rekrutacji on-line.

Nie pamiętasz numeru rachunku?
Sprawdź numer rachunku bankowego >>

Informujemy, że obowiązek wystawienia faktur VAT nie powstaje w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile nie zażądają one jej wystawienia (art. 106 ust. 4 UPTU).  Co za tym idzie osoby, którym niezbędna jest faktura VAT za naukę powinny zgłosić się nie później niż siódmego dnia od daty dokonania wpłaty do Księgowości (pok. 104). Jest to termin nieprzekraczalny i prosimy o jego przestrzeganie. Natomiast w przypadkach gdy zakład pracy zobowiąże się partycypować w kosztach nauki, powinien fakt ten zgłosić na Uczelni.

Zapisz się na studia
do 30 lipca
i zgarnij
do 1078 zł zniżki!

Sprawdź warunki promocji:

Skip to content