Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

 
Wpisowe 0 zł  400zł
KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
COACHING – akredytowany program ACSTH 6 900 zł 2 x 3600 zł 10 x 720 zł
COACHING I ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM PRACOWNIKÓW 3 900 zł 2 x 2100 zł 10 x 430 zł
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 6 500 zł 2 x 3400 zł 10 x 700 zł
DORADZTWO ZAWODOWE 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
EDUKACJA TECHNICZNA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
EDUKACJA INFORMATYCZNA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
BIOLOGIA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
JĘZYK ŁACIŃSKI I KLULTURA ANTYCZNA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
KADRY I PŁACE 3 900 zł 2 x 2100 zł 10 x 430 zł
LOGOPEDIA* 6 200 zł 2 x 3100 zł lub   4 x 1600 zł 20 rat x 330 zł
LOGOPEDIA 6 700 zł 2 x 3400 zł lub   4 x 1700 zł 20 rat x 350 zł
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) 4 500 zł 3 x 1600 zł 15 x 330 zł
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)*** 4 000 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
NEGOCJACJE I MEDIACJE 3 000 zł 2 x 1600 zł 10 x 340 zł
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWACZ 3 600 zł 3 x 1300 zł 15 x 280 zł
PLASTYKA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
MUZYKA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 3 800 zł 2 x 2 000 zł 10 x 420 zł
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA 3 900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 3  900 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
PSYCHOBIOLOGIA ZDROWIA 6 100 zł 2 x 3100 zł 10 x 640 zł
RESOCJALIZACJA 4 500 zł 3 x 1600 zł 15 x 330 zł
RESOCJALIZACJA* 4 000 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) 4500 zł 3 x 1600 zł 15 x 330 zł
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA* (TERAPIA PEDAGOGICZNA) 4 000 zł 3 x 1400 zł 15 x 300 zł
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 3 000 zł 2 x 1600 zł 10 x 340 zł

  * dla osób już posiadających  specjalność z pedagogiki specjalnej

Rekrutacja

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procesu rekrutacji.

Zapisując się na studia podyplomowe do 15 października 2021 r. WPISOWE wynosi 0 zł.

Informacje dotyczące opłat

Czesne za naukę w WSZ Edukacja każdy słuchacz Studiów Podyplomowych powinien wpłacać
na własne subkonto.

Informujemy, że obowiązek wystawienia faktur VAT nie powstaje w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile nie zażądają one jej wystawienia (art. 106 ust. 4 UPTU).  Co za tym idzie osoby, którym niezbędna jest faktura VAT za naukę powinny zgłosić się nie później niż siódmego dnia od daty dokonania wpłaty do Księgowości (tel. 71 37 72 128 lub na adres e-mailowy:podyplomowe@edukacja.wroc.pl). Jest to termin nieprzekraczalny i prosimy o jego przestrzeganie. Natomiast w przypadkach gdy zakład pracy zobowiąże się partycypować w kosztach nauki, powinien fakt ten zgłosić na Uczelni.

Pismo powinno zawierać:

1. dane firmy potrzebne do wystawienia faktury VAT
2. dane studenta oraz kierunek i typ studiów,
3. wysokość dofinansowania,
4. system wystawiania faktur (miesięcznie lub semestralnie).