Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024

 
Wpisowe 0 zł  400zł
KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
COACHING – akredytowany program ACSTH 7 500 zł 2 x 3 800 zł 10 x 800 zł
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 6 500 zł 2 x 3 250 zł 10 x 680 zł
EDUKACJA TECHNICZNA 3 900 zł 3 x 1 300 zł 15 x 290 zł
EDUKACJA INFORMATYCZNA 3 900 zł 3 x 1 300 zł 15 x 290 zł
BIOLOGIA 3 900 zł 3 x 1 300 zł 15 x 290 zł
GEOGRAFIA 3 900 zł 3 x 1 300 zł 15 x 290 zł
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)* 4 320 zł 3 x 1 440 zł 15 x 320 zł
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) 4 800 zł 3 x 1 600 zł 15 x 350 zł
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZADURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU* 4 320 zł 3 x 1 440 zł 15 x 320 zł
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZADURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU 4 800 zł 3 x 1 600 zł 15 x 350 zł
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM z certyfikatem PEARSONA 4 920 zł 3 x 1 640 zł 15 x 350 zł
JĘZYK ŁACIŃSKI I KLULTURA ANTYCZNA 3 900 zł 3 x 1 300 zł 15 x 290 zł
KADRY I PŁACE 3 500 zł 2 x 1 750 zł 10 x 380 zł
LOGOPEDIA* 6 900 zł 2 x 3 450 zł lub   4 x 1 725 zł 20 rat x 360 zł
LOGOPEDIA 7 400 zł 2 x 3 700 zł lub   4 x 1 850 zł 20 rat x 390 zł
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA* (TERAPIA PEDAGOGICZNA) 4 320 zł 3 x 1 440 zł 15 x 320 zł
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) 4 800 zł 3 x 1 600 zł 15 x 350 zł
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWACZ 3 900 zł 3 x 1 300 zł 15 x 290 zł
PLASTYKA 3 900 zł 3 x 1 300 zł 15 x 290 zł
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 3 900 zł 2 x 1 950 zł 10 x 420 zł
METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ 3 600 zł 2 x 1 900 zł 10 x 400 zł
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA 4 200 zł 3 x 1 400 zł 15 x 320 zł
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 4 200 zł 3 x 1 400 zł 15 x 320 zł
PSYCHOBIOLOGIA I PSYCHOSOMATYKA ZDROWIA 7 500 zł 2 x 3 800 zł 10 x 800 zł
RESOCJALIZACJA* 4 320 zł 3 x 1 440 zł 15 x 320 zł
RESOCJALIZACJA 4 800 zł 3 x 1 600 zł 15 x 350 zł
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 3 900 zł 2 x 1 950 zł 10 x 420 zł

  * dla osób już posiadających  specjalność z pedagogiki specjalnej

 WPISOWE 0 ZŁ I 600 ZŁ ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Wpisowe za 0 zł? A może 600 zł zniżki na czesne? W Edukacji nie ma rzeczy niemożliwych! Tylko do 30 maja 2023 r. trwa promocja, w ramach której zapiszecie się na studia podyplomowe bez żadnego wpisowego i ze zniżką 600 zł w czesnym. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem studiów podyplomowych.

Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Informacje dotyczące opłat

Czesne za naukę w WSZ Edukacja każdy słuchacz Studiów Podyplomowych powinien wpłacać
na własne subkonto.

Informujemy, że obowiązek wystawienia faktur VAT nie powstaje w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile nie zażądają one jej wystawienia (art. 106 ust. 4 UPTU).  Co za tym idzie osoby, którym niezbędna jest faktura VAT za naukę powinny zgłosić się nie później niż siódmego dnia od daty dokonania wpłaty do Księgowości (tel. 71 37 72 128 lub na adres e-mailowy:podyplomowe@edukacja.wroc.pl). Jest to termin nieprzekraczalny i prosimy o jego przestrzeganie. Natomiast w przypadkach gdy zakład pracy zobowiąże się partycypować w kosztach nauki, powinien fakt ten zgłosić na Uczelni.

Pismo powinno zawierać:

1. dane firmy potrzebne do wystawienia faktury VAT
2. dane studenta oraz kierunek i typ studiów,
3. wysokość dofinansowania,
4. system wystawiania faktur (miesięcznie lub semestralnie).

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procesu rekrutacji.