Program Mentoring

Mentoring dla studentów

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” zrzeszone w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier w październiku 2013 rozpoczyna realizację III edycji programu MENTORING DLA STUDENTÓW.

Zgodnie z definicją European Mentoring Centre – „Mentoring to wolna od zależności służbowych pomoc innej osobie w dokonaniu znaczących postępów w nauce, pracy lub myśleniu”.

Najważniejszym celem programu jest umożliwienie Studentowi poznania specyfiki pracy w interesującej go branży, weryfikacji swoich predyspozycji w odniesieniu do wymagań rynku pracy, doprecyzowanie preferencji i oczekiwań w odniesieniu do przyszłej pracy. Indywidualny kontakt z Mentorem ma również w założeniu organizatorów, pozytywnie wpłynąć na osobowość Studenta, zachęcić do dalszego rozwoju osobistego, ukazać czym jest dojrzałość zawodowa i jakie ma znaczenie w kreowaniu swojej ścieżki kariery.

Najważniejsza jest relacja

Program mentoringowy opiera się na nieformalnej relacji jaka nawiązuje się pomiędzy Studentem (Mentee) a Mentorem (doświadczony pracownik).

W ramach projektu obie strony spotykają się minimum 5 razy. Celem tych spotkań jest uzyskanie przez Studenta niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery, zweryfikowanie swoich wyobrażeń na temat pracy zawodowej, poznanie znaczenia „dojrzałość zawodowa” z pierwszej ręki, od doświadczonego pracownika. W trakcie spotkań Mentor nie narzuca Studentowi swojego zdania i nie daje gotowych odpowiedzi. Jest dla niego inspiracja i pomaga odkryć potrzeby, pragnienia i możliwości rozwoju.

Niewątpliwie cennym efektem udziału w programie będzie informacja zwrotna na temat swojej osoby, jaką otrzyma młody człowiek ze strony doświadczonego specjalisty.

Korzyści dla Studenta

 • Poznanie „od środka” świata pracy (branża, stanowiska, środowisko pracy)
 • Poznanie kompetencji środowiskowych
 • Nawiązanie kontaktów zawodowych
 • Rozwój osobisty- wzrost umiejętności interpersonalnych
 • Weryfikacja własnych wyobrażeń- na temat pracy, stanowiska, branży/ własnych kompetencji w odniesieniu do planowanej ścieżki kariery zawodowej
 • Wzmocnienie  poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach
 • Wymiana poglądów, doświadczeń
 • Nabranie dojrzałości zawodowej ( punktualność, samodyscyplina, odpowiedzialność)
 • Weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobyte doświadczenie
 • Świadome decyzje zawodowe

Korzyści dla mentora

 • Rozwój osobisty
 • Praktyczne wykorzystanie swojego doświadczenia zawodowego
 • Spojrzenie na swoją pracę z innej perspektywy ( refleksja nad sobą i swoją pracą)
 • Nowe wyzwanie i doświadczenie
 • Nawiązanie nowych kontaktów  zawodowych
 • Realizacja społecznej motywacji

Korzyści dla firmy

 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy w środowisku akademickim
 • Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie CSR
 • Kreowanie pozytywnego marketingu personalnego
 • Poznanie potencjału Studentów
 • Możliwość udziału w nowatorskim projekcie biur karier

Rekrutacja do projektu

MENTOR  jest to specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentem. Mentor jest osobą otwartą, godna zaufania, będącą wzorem do naśladowania, charakteryzuje się empatią i wysokimi kompetencjami interpersonalnymi.

MENTEE – Student III roku studiów I stopnia lub studiów II stopnia,zainteresowany udziałem w projekcie, dyspozycyjny i zmotywowany do działania na rzecz własnego rozwoju.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Biuro Karier. Polega na złożeniu przez Studenta formularza aplikacyjnego. Następnie  z wybranymi Studentami przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjnej.

 Więcej informacji:

www.facebook.com/DolnoslaskaSiecBiurKarier

Formularze do pobrania: