O uczelni

Dlaczego warto studiować w WSZ „Edukacja”

Zobacz Dlaczego warto studiować w WSZ „Edukacja”

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” od 1997 roku zajmuje się specjalistycznym kształceniem na poziomie licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim umożliwiając studentom nabywanie kompetencji technologicznych, realizacyjnych, komunikacyjnych i aksjologicznych, na bazie których absolwenci naszej Uczelni budują oczekiwane przez pracodawców kompetencji zawodowe.

Założyciel Uczelni

Zobacz Założyciel Uczelni

Założycielem Uczelni jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o.o. działający od 1993r. na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 15.06.1993r.

Polityka jakości kształcenia Uczelni

Zobacz Polityka jakości kształcenia Uczelni

Misja, wizja, kierunki oraz cele strategiczne rozwoju Wyższej Szkoły Zarzadzania „Edukacja” we Wrocławiu są punktami wyjścia do budowy, realizacji i modernizacji programów operacyjnych, systemu zarządzania, monitoringu i aktualizacji Strategii na poziomie wydziałów Uczelni. Stanowią również składową polityki zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.