O uczelni

Dlaczego warto studiować w WSZ „Edukacja”

Zobacz Dlaczego warto studiować w WSZ „Edukacja”

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” od 1997 roku zajmuje się specjalistycznym kształceniem na poziomie licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim umożliwiając studentom nabywanie kompetencji technologicznych, realizacyjnych, komunikacyjnych i aksjologicznych, na bazie których absolwenci naszej Uczelni budują oczekiwane przez pracodawców kompetencji zawodowe.

Założyciel Uczelni

Zobacz Założyciel Uczelni

Założycielem Uczelni jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o.o. działający od 1993r. na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 15.06.1993r.

Badania i ewaluacja

Zobacz Badania i ewaluacja

W trosce o budowanie jakości kształcenia Uczelnia realizuje badania swoich interesariuszy: studentów i absolwentów, wykładowców, przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego. Informacje te pozwalają nam dostosować proces kształcenia do potrzeb wszystkich zainteresowanych stron. Zapraszamy do udziału w badaniach!