Działalność naukowa

Ośrodek badań naukowych

Ośrodek badań naukowych

Ośrodek Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną o profilu badawczym i dydaktycznym.

Zobacz

Wydawnictwa

Wydawnictwa

Informacje o czasopismach, publikacjach książkowych wydanych przez Wydawnictwo WSZ „Edukacja”, zasadach przyjmowania i recenzowania artykułów oraz instrukcja dla autorów publikacji.

Zobacz

Badania statutowe – zasady i przepisy od 2011

Badania statutowe – zasady i przepisy od 2011

Informacje, ustawy i rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące badań statutowych i sposobów ich finansowania.

Zobacz