wszedukacja

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

e-Dziekanat

Szukaj

Działalność naukowa

Działalność naukowa

Formularze wniosków, sprawozdań, porozumień. Raporty i inne dokumenty związane z działalnością naukową i badawczą.
KATEDRA – opisFORMULARZETERMINY SKŁADANIA
Uczestnictwo w konferencjach naukowych
Wypełniony wniosek na konferencję oraz delegację należy złożyć w Ośrodku Badań NaukowychWniosek o dofinansowanie udziału w konferencjiCały rok
Sprawozdanie po konferencjiSprawozdanie pisemne z konferencji15 dni po konferencji
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW
Kierownik planowanego projektu badawczego składa w Ośrodku Badań Naukowych w 4 egz. na 2 tygodnie przed zamknięciem konkursuDruk wniosku wejdź na >>stronę<<Konkursy są zamykane w MNiI dwa razy w roku: – dnia 31 stycznia – dnia 31 lipca wejdź na >>stronę<<
Projekty badawcze realizowane w ramach działalności statutowej Szkoły, badań własnych
Podanie zadań badawczych na następny rok kalendarzowy z kwotą dofinansowania. Informacja potrzebna do sporządzenia wniosku o dofinansowanie działalności statutowej Szkoły przez Ministerstwo Nauki i InformatyzacjiDruk do wpisania zadania badawczego oraz programy badawcze SzkołyDo 31 grudnia
Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego ze środków na działalność statutową / ze środków na badania własneDruk wnioskuDo 31 grudnia
Decyzja o finansowaniu zadań badawczychPorozumienie w sprawie wykonania pracy badawczej własnej, (grant rektorski), statutowejW ciągu 15 dni od decyzji o finansowaniu zadania badawczego
Raport z realizacji zadania badawczegoDruk raportuDo 15 stycznia
Publikacje
Publikacje punktowaneLista A i B
Formularze wniosków, sprawozdań, porozumień. Raporty i inne dokumenty związane z działalnością naukową i badawczą.
KATEDRA – opisFORMULARZETERMINY SKŁADANIA
Uczestnictwo w konferencjach naukowych
Wypełniony wniosek na konferencję oraz delegację należy złożyć w Ośrodku Badań NaukowychWniosek o dofinansowanie udziału w konferencjiCały rok
Sprawozdanie po konferencjiSprawozdanie pisemne z konferencji15 dni po konferencji
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW
Kierownik planowanego projektu badawczego składa w Ośrodku Badań Naukowych w 4 egz. na 2 tygodnie przed zamknięciem konkursuDruk wniosku wejdź na >>stronę<<Konkursy są zamykane w MNiI dwa razy w roku: – dnia 31 stycznia – dnia 31 lipca wejdź na >>stronę<<
Projekty badawcze realizowane w ramach działalności statutowej Szkoły, badań własnych
Podanie zadań badawczych na następny rok kalendarzowy z kwotą dofinansowania. Informacja potrzebna do sporządzenia wniosku o dofinansowanie działalności statutowej Szkoły przez Ministerstwo Nauki i InformatyzacjiDruk do wpisania zadania badawczego oraz programy badawcze SzkołyDo 31 grudnia
Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego ze środków na działalność statutową / ze środków na badania własneDruk wnioskuDo 31 grudnia
Decyzja o finansowaniu zadań badawczychPorozumienie w sprawie wykonania pracy badawczej własnej, (grant rektorski), statutowejW ciągu 15 dni od decyzji o finansowaniu zadania badawczego
Raport z realizacji zadania badawczegoDruk raportuDo 15 stycznia
Publikacje
Publikacje punktowaneLista A i B

Do pobrania:

Skip to content