Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku:
na semestr letni od 01.XII do 28.II,
na semestr zimowy od 01.V do 30.IX
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja krok po kroku

KROK 1. Zarejestruj się przez Internet: >>rekrutacja on-line<<. W odpowiedzi na maila otrzymasz komplet dokumentów.

KROK 2. Komplet dokumentów złóż osobiście w dziale studiów podyplomowych WSZ Edukacja. Lista dokumentów znajduje się poniżej.

KROK 3. Po złożeniu kompletu dokumentów odbierz decyzję o przyjęciu na studia.

Informacje dla kandydatów

Studia podyplomowe są tworzone wówczas, gdy zbierze się min. 20 osób zainteresowanych danym kierunkiem.
Informacje o terminie rozpoczęcia zajęć zostaną przesłane pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.
Po rozpoczęciu roku akademickiego każdy student otrzymuje dostęp do e-Dziekanatu, w którym można sprawdzić plan zajęć.

Lista dokumentów – Studia podyplomowe

  • Kwestionariusz osobowy
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Oświadczenie o płatnościach
  • Kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu)
  • Zdjęciem zgodnym z wymogami zdjęć do dowodu osobistego
  • Kserokopią dowodu osobistego
  • DLA STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH – ODPOWIEDNIM zaświadczeniem o uprawnieniach pedagogicznych

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja
ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław
PKO BP S.A.  I o/Wrocław ul. Wita Stwosza 33/35
indywidualny nr konta podany został po rekrutacji on-line
Nie pamiętasz numeru rachunku?
Sprawdź numer rachunku bankowego.