Rekrutacja

biznes_5Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku: na semestr letni (nabór styczeń – luty) i na semestr zimowy (nabór czerwiec – wrzesień). Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja krok po kroku

1. Prosimy wypełnić formularz online: https://student.edukacja.wroc.pl/rekrutacja_podyplomowe/
2. System automatycznie wygeneruje wypełnione na podstawie formularza dokumenty, które po zakończeniu rejestracji zostaną wysłane na podany przez Państwa adres e-mail, będzie to:

  • Kwestionariusz osobowy
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Oświadczenie o płatnościach

3. Dokumenty, które Państwo otrzymacie na pocztę prosimy wydrukować i podpisać.  W połowie września/lutego prosimy o telefon 71 3772128, 71 3772135 wtedy poinformujemy czy rozpoczną się wybrane studia i doniesiecie Państwo pozostałe dokumenty oraz uiścicie opłatę za studia.

4. Po potwierdzeniu uruchomienia kierunku prosimy o dostarczenie do Ośrodka Studiów Podyplomowych pokój nr 101 ul. Krakowska 56-62 wyżej wymienionych dokumentów wraz z:

  • Kserokopią podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu)
  • Zdjęciem zgodnym z wymogami zdjęć do dowodu osobistego
  • Kserokopią dowodu osobistego

DLA STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH – ODPOWIEDNIM zaświadczeniem o uprawnieniach pedagogicznych

Dowodem uiszczenia opłaty czesnego, którą należy wpłacić na:
Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja
ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław
PKO BP S.A.  I o/Wrocław ul. Wita Stwosza 33/35
indywidualny nr konta podany został po rekrutacji on-line
Nie pamiętasz numeru rachunku?
Sprawdź numer rachunku bankowego.

5. Termin rozpoczęcia zajęć
Informacje dotyczące terminów zjazdów oraz planów zajęć dostępne będą na stronie http://wszedukacja.pl/studia-podyplomowe/plany-zajec/ oraz w e-Dziekanacie.

Informacje dla kandydatów

1. Studia są tworzone wówczas, gdy zbierze się min.20 osób zainteresowanych daną specjalnością.
2. Po rozpoczęciu roku akademickiego każdy słuchacz otrzymuje dostęp do wirtualnego dziekanatu, w którym można sprawdzić plan zajęć.