Ważne linki

Lista ważnych linków:

Informacje o możliwościach finansowania nauki przejdź >>>
Narodowe Centrum Nauki – możliwości składania wniosków o dofinansowanie badań przejdź >>>
Programy Ramowe UE przejdź >>>
System OSF przeznaczony  do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowego Centrum Nauki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przejdź >>>
Działalność statutowa przejdź >>>
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przejdź >>>
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przejdź >>>
System OSF przejdź >>>
Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych przejdź >>>
Badania statutowe – zasady i przepisy od 2011 przejdź >>>
Lista czasopism punktowanych przejdź >>>

Załączniki do „Listy czasopism punktowanych”:

Punktacja za publikacje do 2010 r.

Monografie

Zasady punktacji

Wykaz czasopism

Kryteria oceny czasopism

Punktacja czasopism 2011