wszedukacja

Dziekanat:
Tel.: 71 37 72 109/71 37 72 110

Dziekanat podyplomowe:
Tel.: 71 37 72 154

e-Dziekanat

Szukaj

Działalność naukowa

Wszystkie pozycje można kupić w punkcie kserograficznym w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56-62.

Zamówienia na publikacje prosimy przesyłać na adres e-mailowy: podyplomowe@edukacja.wroc.pl
lub na adres:
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” Ośrodek Badań Naukowych
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław

Sprzedażą zajmuje się
mgr inż. Ewa Pańka, tel. 0-71 377-21-28

Skip to content