Materiały do pobrania

Formularze wniosków, sprawozdań, porozumień. Raporty i inne dokumenty związane z działalnością naukową i badawczą.

KATEDRA - opis FORMULARZE TERMINY SKŁADANIA
Uczestnictwo w konferencjach naukowych
Wypełniony wniosek na konferencję oraz delegację należy złożyć w Ośrodku Badań Naukowych Wniosek o dofinansowanie udziału w konferencji Cały rok
Sprawozdanie po konferencji Sprawozdanie pisemne z konferencji 15 dni po konferencji
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW
Kierownik planowanego projektu badawczego składa w Ośrodku Badań Naukowych w 4 egz. na 2 tygodnie przed zamknięciem konkursu Druk wniosku wejdź na >>stronę<< Konkursy są zamykane
w MNiI dwa razy w roku:
- dnia 31 stycznia
- dnia 31 lipca
wejdź na >>stronę<<
Projekty badawcze realizowane w ramach działalności statutowej Szkoły, badań własnych
Podanie zadań badawczych na następny rok kalendarzowy z kwotą dofinansowania. Informacja potrzebna do sporządzenia wniosku o dofinansowanie działalności statutowej Szkoły przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Druk do wpisania zadania badawczego oraz programy badawcze Szkoły Do 31 grudnia
Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego ze środków na działalność statutową / ze środków na badania własne Druk wniosku Do 31 grudnia
Decyzja o finansowaniu zadań badawczych Porozumienie w sprawie wykonania pracy badawczej własnej, (grant rektorski), statutowej W ciągu 15 dni od decyzji o finansowaniu zadania badawczego
Raport z realizacji zadania badawczego Druk raportu Do 15 stycznia
Publikacje
Publikacje punktowane Lista A i B

Do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie publikacji naukowej 2015

Wniosek o dofinansowanie udziału w konferencji 2015

Oświadczenie BDR na rok 2015

Sprawozdanie z pracy naukowej 2014

Wniosek dotyczący zakupu lub usługi 2014/2015

Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego

Wniosek o dofinansowanie publikacji 2014/2015

Potencjał badawczy i procedura dofinansowania badań 2014/2015

Druk do wpisania zadania badawczego na rok 2015

Badania Statutowe

Punktacja za publikacje do 2010 r.

Projekty badawcze – granty

Sprawozdanie z działalności jednostki po zakończeniu roku kalendarzowego

Wniosek o finansowanie projektu badawczego w ramach Działalności Statutowej WSZ E

Porozumienie w sprawie wykonania pracy badawczej własnej

Wniosek o dofinansowanie udziału w konferencji 2013

Wskazówki dla autorów referatów

Badania Statutowe (pdf)

Wniosek o dofinansowanie publikacji 2013

Sprawozdanie z działalności jednostki po zakończeniu roku kalendarzowego (pdf)

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (pdf)

Wniosek o finansowanie projektu badawczego w ramach Działalności Statutowej WSZ E (pdf)

Raport z realizacji zadania badawczego